Effects of short intervention for the processing of facial expressions in depression

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Lylander, Elisa
dc.date.accessioned 2010-11-01T16:47:54Z
dc.date.available 2010-11-01T16:47:54Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1140058
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201011013050 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/25545
dc.description.abstract Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää automaattisen tiedonkäsittelyn eroja masentuneiden ja mielialansa hyväksi kokevien välillä mittaamalla aivojen herätevasteita. Lisäksi tutkittiin lyhyen psykologisen intervention vaikutusta näihin vasteisiin. Tutkimukseen osallistui 40 masentunutta ja 23 kontrollikoehenkilöä. Masentuneiden koehenkilöiden aivosähkökäyrä mitattiin ennen interventiota, sen jälkeen sekä seitsemän kuukauden seurannassa. Henkilöt, jotka eivät kokeneet masennusta, mitattiin vain kerran. Masentuneet koehenkilöt jaettiin hyötyneisiin ja hyötymättömiin sen perusteella, miten he arvioivat mielialansa intervention jälkeen. Kokeessa kuvaruudulle esitettiin toistuvasti neutraali kasvonilme (todennäköisyys 0.8), jonka korvasi ajoittain pelokas tai iloinen kasvonilme (molempien todennäköisyys 0.1). Näin tutkittiin masennuksen vaikutusta kasvonilmeiden prosessointiin sekä aivojen muutoksenhavaitsemismekanismiin. Analysoitavia vasteita olivat N170/P170 sekä P230/N230. P230-vasteet kasvokuviin erosivat masentuneiden ja kontrollikoehenkilöiden välillä, mutta ilme tai sen yleisyys ei vaikuttanut P230-vasteisiin. Kontrollikoehenkilöillä huomattiin oikeanpuoleinen aivopuoliskojen aktivaation epäsymmetria, jota ei havaittu masentuneilla. Interventio ei vaikuttanut P230-vasteeseen masentuneilla, vaikkakin vaste iloiseen kasvonilmeeseen suureni seurannassa. Muita eroja iloisen ja pelokkaan kasvonilmeen prosessoinnissa ei havaittu masentuneiden ja kontrollikoehenkilöiden tai hyötyneiden ja hyötymättömien välillä. Ryhmien välisiä eroja löytyi, kun tarkasteltiin neutraaliin ja emotionaaliseen (iloinen ja pelokas keskiarvostettuna) kasvonilmeeseen syntyvien vasteiden välisiä eroja. Kontrollikoehenkilöiden ja hyötymättömien P170-vasteet olivat isompia emotionaaliseen kuin neutraaliin ilmeeseen. Hyötyneiltä mitatut P170-vasteet olivat samanlaiset neutraaliin ja emotionaaliseen ilmeeseen. N170- tai P170-vasteet eivät muuttuneet mittausten välillä. P230-vasteen mukaan hyötymättömien aivot erottelit neutraalin ja emotionaalisen ilmeen toisistaan, toisin kuin hyötyneiden ja kontrollikoehenkilöiden aivot. Hyötymättömiltä mitattu erottelu ilmeiden välillä ei ollut näkyvissä enää seurannassa. Tulokset vahvistavat aiempaa tietoa, jonka mukaan masennus vaikuttaa emotionaaliseen prosessointiin ja näkyy aivopuoliskojen aktivaation epäsymmetrian puuttumisena. Lisätutkimusta tarvitaan selvittämään, ovatko poikkeavuudet aivotoiminnassa piirteenomaisia ominaisuuksia masentuneille vai kehittyvätkö ne vasta oireiden puhjettua.
dc.format.extent 33 sivua
dc.language.iso eng
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other herätevasteet
dc.subject.other poikkeavuusnegatiivisuus
dc.title Effects of short intervention for the processing of facial expressions in depression
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201011013050
dc.subject.ysa EEG
dc.subject.ysa mittaus
dc.subject.ysa ilmeet
dc.subject.ysa masennus
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos psykologian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Psychology en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine psykologia fi
dc.contributor.oppiaine Psychology en

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record