Ravinnon vaikutus happo-emästasapainoon ja elektrolyytteihin levossa

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Nurminen, Enni-Maria
dc.date.accessioned 2010-11-01T13:42:42Z
dc.date.available 2010-11-01T13:42:42Z
dc.date.issued 2006
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/25535
dc.description.abstract Ravinnolla voidaan vaikuttaa elimistön happo-emästasapainoon, joka saattaa edelleen vaikuttaafyysiseen suorituskykyyn. Emäksisyyden lisääminen elimistössä näyttäisi parantavan suorituskykyäkasvaneen puskurointi- eli vetyionien sitomiskyvyn myötä hidastaen happamuuden aiheuttamanlihasväsymyksen syntymistä. Ravinnon aiheuttamaa happojen tai emästen muodostustavoidaan arvioida ruoka-aineelle ominaisen PRAL-arvon (potential renal acid load) avulla. Happo-emästasapainon tila on yhteydessä myös veren elektrolyyttipitoisuuksiin kuten natrium-,kalium-, kalsium-, magnesium-, kloridi- ja laktaatti-ionipitoisuuksiin. Vahvojen ionien pitoisuuseroneli SID:n (strong ion difference) muutokset aiheuttavat myös vetyionipitoisuuden japH:n muutoksia. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, onko ravinnolla, joka on arvioituPRAL:n avulla joko happoja tai emäksiä tuottavaksi, vaikutusta happo-emästasapainoon taiplasman elektrolyyttipitoisuuksiin levossa.Koehenkilöinä oli kuusi tervettä, kuntoliikuntaa harrastavaa miesopiskelijaa (ikä 22 ± 1,1 vuotta,paino 74,2 ± 2,9 kg, pituus 177,7 ± 4,4 cm, rasvaprosentti 14,3 ± 3,8 %). Tutkimus koostui22 vuorokauden jaksosta. Vuorokausina 1-4 koehenkilöt pitivät ruokapäiväkirjaa normaalistinauttimastaan ravinnosta. Viidentenä aamuna otettiin verinäytteet paastotilassa sekä 0,5, 1, 2 ja3 tuntia normaalin aamupalan jälkeen käsivarren laskimosta. Verinäytteiden oton jälkeen vuorokausina5-7 puolet koehenkilöistä söivät aterioita, jotka koostuivat PRAL:n avulla happojentuottoa lisääväksi arvioiduista ruokalajeista. Puolet koehenkilöistä söivät puolestaan aterioita,jotka koostuivat PRAL:n avulla emästen tuottoa lisääväksi arvioiduista ruokalajeista. Kahdeksantenaaamuna otettiin jälleen verinäytteet paastotilassa sekä testiravinnosta koostuneen aamupalanjälkeen. Vuorokausina 8-18 koehenkilöt ruokailivat normaalisti. Vuorokaudet 15-22 olivatsamanlaisia kuin 1-8, mutta koehenkilöt vaihtoivat happojen tuottoa lisäävän ravinnon emästentuottoa lisäävään ja toisinpäin. Verinäytteistä analysoitiin pH sekä Na+-, K+-, Ca2+- sekä LA--pitoisuus. Tilastolliset analyysit tehtiin SPSS 13.0 -ohjelmalla käyttäen Wilcoxonin merkkitestiä.Ruokapäiväkirjat analysoitiin Nutrica-ohjelmalla.Emäksiä tuottavan ravinnon jälkeen pH oli korkeampi kuin happoja tuottavan jälkeen (7,42 ±0,1 vs. 7,37 ± 0,3, p=0,028). [K+] oli paastonäytteessä korkeampi PRAL < 0 -ravinnon jälkeenverrattuna normaalitilanteeseen (4,46 ± 0,1 vs. 4,30 ± 0,1, p=0,042). PRAL > 0 -aamupalanjälkeen pH oli korkeampi 0,5, 1 ja 2 tunnin kohdalla verrattuna paastotilanteeseen (7,37 ± 0,3vs. 7,41 ± 0,04, p=0,046, 7,42 ± 0,04, p=0,028 ja 7,40 ± 0,04, p=0,027). PRAL < 0 -aamupalanjälkeen [Na+] laski paastotilanteesta 0,5, 2 ja 3 tunnin kohdalla (143 ± 0,9 vs. 141 ± 2,1,p=0,028, 141 ± 2,4 p=0,043 ja 141 ± 1,5, p=0,028). [K+] puolestaan nousi paastotilanteeseenverrattuna 0,5 ja 1 tunnin kohdalla (4,46 ± 0,1 vs. 4,67 ± 0,2, p=0,027 ja 4,69 ± 0,2, p=0,028).[Ca2+] ja [LA-] eivät muuttuneet tutkimuksen aikana tilastollisesti merkitsevästi. Ravinnon sisältämänproteiinimäärän ja laskimoveren pH:n välinen korrelaatio oli r=-0,577, p=0,005).Tutkimuksen tulosten mukaan PRAL-kaavan avulla happoja tai emäksiä tuottavaksi arvioiduillaruoka-aineilla voidaan vaikuttaa elimistön happo-emästasapainoon levossa. Vähän proteiiniasisältävä ravinto nostaa pH:ta, mikä saattaa parantaa korkeaintensiteettistä anaerobista tai aerobistasuorituskykyä puskurireserviä kasvattamalla. Runsaasti proteiinia sisältävä ravinto puolestaanlaskee pH:ta. Happojen tuotantoa elimistössä lisäävä ruokavalio ei näyttäisi vaikuttavanplasman natrium-, kalium- tai kalsiumpitoisuuksiin. Emästen tuotantoa elimistössä lisäävä ruokavalioja yksi ateria sen sijaan nostaa ainakin plasman kaliumpitoisuutta. fi
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights openAccess en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other ravinto fi
dc.subject.other PRAL fi
dc.subject.other happo-emästasapaino fi
dc.subject.other pH fi
dc.subject.other elektrolyytit fi
dc.subject.other SID fi
dc.title Ravinnon vaikutus happo-emästasapainoon ja elektrolyytteihin levossa
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201011013040
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Kandidaatintutkielma fi
dc.type.ontasot Bachelor's thesis en
dc.contributor.tiedekunta Liikuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Sport and Health Sciences en
dc.contributor.laitos Liikuntabiologian laitos fi
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine liikuntafysiologia fi

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record