Hengitys ja verenkierto oppikirjoissa ja oppilaiden käsityksissä

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Kuitunen, Anu
dc.contributor.author Torkkeli, Hanna
dc.date.accessioned 2010-10-27T15:13:43Z
dc.date.available 2010-10-27T15:13:43Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1141450
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201010273015 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/25514
dc.description.abstract Tutkimuksemme käsittelee oppilaiden käsityksiä hengityksestä ja verenkierrosta. Koska Olipa kerran elämä –videot ovat vielä tänäkin päivän käytössä kouluissa, tutkimuksemme yksi osa kohdistuu videoiden katselun vaikutukseen suhteessa oppilaiden käsityksiin. Tutkimuksessamme vertailemme myös videoiden katselun vaikutusta eri-ikäisten oppijoiden käsitysten muuttumiseen. Tämän lisäksi perehdymme Jyväskylän normaalikouluissa käytettävien oppikirjojen hengitystä ja verenkiertoa koskevaan sisältöön. Hengityksen ja verenkierron valitsimme tutkimuksemme aiheeksi, koska nämä muodostavat toiminnallisen kokonaisuuden ja ovat ihmisen elimistön toiminnan kannalta tärkeitä. Oppilaiden käsityksiä ja videoiden vaikutusta niihin tutkittiin esi- ja jälkihaastattelujen avulla, joiden välissä tutkittavat katsoivat Olipa kerran elämäsarjan -jaksot Hengitys ja Sydän. Haastateltavina tässä tutkimuksessa oli kolme oppilasta jokaiselta kouluasteelta: alakoulusta, yläkoulusta ja lukiosta. Kaikki haastateltavat olivat Jyväskylän normaalikouluista. Sekä haastattelujen että oppikirjojen analyysi toteutettiin käyttäen apuna sisällönanalyysiä. Haastatteluissa käytimme teemahaastattelua, joka on niin sanottu puolistrukturoitu haastattelun muoto. Videoiden perusteella oppilaille muodostui jonkin verran virhekäsityksiä. Osittain syntyneitä virhekäsityksiä muodostui, koska tutkittavat tulkitsivat videota aiempien käsitysten perusteella. Tyypillisin virhekäsitys videoiden katselun jälkeen oli hiilidioksidin kulkeminen veressä punasoluihin sitoutuneena. Haastattelujen perusteella videot toimivat kuitenkin lähinnä motivoivana mieleenpalauttamisen apuna. fi
dc.format.extent 141 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.title Hengitys ja verenkierto oppikirjoissa ja oppilaiden käsityksissä
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201010273015
dc.subject.ysa hengitys
dc.subject.ysa verenkierto
dc.subject.ysa konstruktivismi
dc.subject.ysa oppikirjat
dc.subject.ysa oppilaat
dc.subject.ysa luonnontieteet
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta kasvatustieteiden tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Education en
dc.contributor.tiedekunta matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Sciences en
dc.contributor.laitos opettajankoulutuslaitos fi
dc.contributor.laitos Department of Teacher Education en
dc.contributor.laitos bio- ja ympäristötieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Biological and Environmental Science en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine luokanopettajakoulutus fi
dc.contributor.oppiaine Teacher Education en
dc.contributor.oppiaine biologian opettajankoulutus fi
dc.contributor.oppiaine Teacher education programme in Biology en

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record