Pragmatics exercises and pragmatic metalanguage in English United textbook series for Finnish upper secondary school

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Luomala, Pirpa
dc.date.accessioned 2010-10-20T15:45:34Z
dc.date.available 2010-10-20T15:45:34Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1138447
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201010203007 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/25505
dc.description.abstract Tämä Pro Gradu -työ tutkii millaista pragmaattista kieliainesta lukion oppikirjasarja English United sisältää. Tarkastelun kohteena ovat kirjasarjan kuusi pakollista kurssia ja analyysi keskittyy kuvaamaan kirjojen tehtävien ja metakielen pragmaattista sisältöä. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää mitä pragmaattisia käsitteitä kirjan tehtävät ja metakieli käsittelevät ja mitkä käsitteet jäävät vähemmälle huomiolle. Analyysimetodina tutkimuksessa käytetään sisällönanalyysiä. Analyysissä arvioidaan myös millaista metakieltä kirjasarjassa käytetään pragmaattisen kieliaineksen käsittelyssä sekä sitä millaisien tehtävien avulla oppilaiden pragmaattista kompetenssia harjoitetaan. Tutkimuksen teoriaosassa selvitetään pragmatiikan käsitteitä ja pragmatiikan roolia kieltenopetuksessa, erityisesti tehtävien ja metakielen tasolla. Teoriaosassa tarkastellaan myös aikaisempien tutkimusten tuloksia. Pragmaattisen kieliaineksen määrää ja laatua kielten oppikirjoissa on tutkittu melko laajalti ja tulokset ovat osoittaneet, että oppimateriaalit tarjoavat hyvin vähän mahdollisuuksia harjoittaa pragmaattista kielitaitoa. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että English United kirjasarjan tehtävissä ja metakielessä nostetaan esille vain joitain pragmaattisen kielitaidon käsitteitä ja pragmaattisen kompetenssin harjoittamiseen ei ole erityisesti kiinnitetty huomiota kirjasarjan sisällössä. Metakielen avulla pragmaattisia käsitteitä selitetään vain harvoin ja metakieli on suurimmaksi osaksi epäsuoraa. Suurin osa pragmaattiseen kompetenssiin keskittyvistä tehtävistä suoritetaan pari- tai ryhmäkeskusteluina ei-natiivien puhujien kesken, joten harjoitusten autenttisuus ja toimivuus on kyseenalaista. Pragmaattisen kieliaineksen määrä on kirjasarjassa vähäinen, mutta sen laatu ja käsittelyn syvyys kompensoivat tätä puutetta jossain määrin. Niissä kohdin missä pragmaattinen kielitaito nousee esiin, aihetta käsitellään monipuolisesti; hyödyntäen sekä metakieltä että monentyyppisiä tehtäviä. Lopputuloksena voidaan kuitenkin todeta, että pragmaattisen kompetenssin kehittyminen kirjasarjan avulla on hyvin epätodennäköistä.
dc.format.extent 90 sivua
dc.language.iso eng
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other English United (oppikirjasarja)
dc.title Pragmatics exercises and pragmatic metalanguage in English United textbook series for Finnish upper secondary school
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201010203007
dc.subject.ysa oppimateriaali
dc.subject.ysa oppikirjat
dc.subject.ysa lukio
dc.subject.ysa englannin kieli
dc.subject.ysa pragmatiikka
dc.subject.ysa sisällönanalyysi
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta humanistinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities en
dc.contributor.laitos kielten laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Languages en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine englannin kieli fi
dc.contributor.oppiaine English en

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record