"Ja mikäs pakana toi innovaatio o" : the role of English in the Finnish countryside, as seen by three generations

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Hujo, Marja
dc.date.accessioned 2010-10-19T17:40:45Z
dc.date.available 2010-10-19T17:40:45Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1138369
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201010193006 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/25502
dc.description.abstract Tämän tutkielman tavoitteena on lisätä ymmärrystä englannin kielen vaikutuksesta Suomen maaseudulla asuvien ihmisten elämään. Tutkielma pyrkii havainnollistamaan englannin kieleen kohdistuvia näkemyksiä, mielipiteitä ja asenteita kolmen eri sukupolven kautta, ja samalla tutkimaan, miten englannin kielen kasvava tarve ja näkyminen on huomattu ja otettu vastaan maaseudulla; vai onko asiaan ylipäätään kiinnitetty huomiota. Englannin kielestä, sen levinneisyydestä ja vaikutuksista muihin kieliin ja kulttuureihin on tehty laajalti tutkimuksia, mutta Suomessa tutkimus on ollut melko rajallista viimeaikoihin asti. Tämän tutkielman innoituksena, ja osana toteutusta, onkin osaksi toiminut Englannin kielen vaihtelun, kontaktien ja muutoksen huippututkimusyksikön (Varieng) ja Tilastokeskuksen yhteistyönä toteutettu kansallinen kyselytutkimus, joka kartoitti suomalaisten kokemuksia, mielipiteitä ja asenteita englannin kielestä. Tutkielman tutkimusmateriaali kerättiin ryhmä- ja puolistrukturoidulla haastattelulla. Haastateltavina oli kuusi henkilöä, joista vanhinta sukupolvea edusti 90-vuotias pariskunta, keskimmäistä sukupolvea edustivat 57-vuotias nainen ja 58-vuotias mies, ja nuorinta sukupolvea edustivat 27-vuotias nainen ja 28-vuotias mies. Kaikki haastateltavat asuvat ja ovat asuneet maaseudulla suurimman osan elämästään. Tutkielmassa käytettiin kvalitatiivisina tutkimusmetodeina sisältö- ja diskurssianalyysia, joiden avulla haastatteluita tutkittiin kahdesta näkökulmasta: mitä tutkittavat sanoivat ja miten he mielipiteensä ilmaisivat. Tutkimustulokset paljastivat, että tutkittavat olivat huomanneet englannin kielen vahvan aseman niin Suomessa kuin muuallakin maailmassa ja suurimmaksi osaksi tämä nähtiin positiivisena asiana, vaikka pieni huoli suomenkielenkin tulevaisuudesta nousi esiin. Maaseudun ja kaupunkien välillä huomattiin eroja englannin kielen tarpeellisuudessa ja näkyvyydessä. Suurimmat erot sukupolvien välillä kohdistuivat kuitenkin englannin kielen taitoihin ja taitojen puutteesta johtuvaan mahdolliseen marginalisoitumiseen nykypäivän tuoreimmasta kehityksestä ja uutisista.
dc.format.extent 108 sivua
dc.language.iso eng
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.title "Ja mikäs pakana toi innovaatio o" : the role of English in the Finnish countryside, as seen by three generations
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201010193006
dc.subject.ysa englannin kieli
dc.subject.ysa globalisaatio
dc.subject.ysa maaseutu
dc.subject.ysa sukupolvet
dc.subject.ysa asenteet
dc.subject.ysa vaikutukset
dc.subject.ysa Suomi
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta humanistinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities en
dc.contributor.laitos kielten laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Languages en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine englannin kieli fi
dc.contributor.oppiaine English en

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record