Jaettua johtajuutta ja alaistaitoja

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Sillanpää, Kristiina
dc.date.accessioned 2010-10-19T14:57:57Z
dc.date.available 2010-10-19T14:57:57Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1138357
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201010193003 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/25499
dc.description.abstract Tiivistelmä Sillanpää, Kristiina. JAETTUA JOHTAJUUTTA JA ALAISTAITOJA. Kasvatustieteen pro gradu – työ. Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden laitos, 2010. 108 sivua. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, millaisia jaetun johtajuuden piirteitä ja alaistaitoja näyttäytyy päivähoidon henkilöstön käsityksissä. Tutkimuksessa haluttiin myös selvittää, miten alaistaidot näyttäytyvät suhteessa jaettuun johtajuuteen. Tutkimuksen kohdejoukko oli pirkanmaalaisen kunnan kaikkien päiväkotien henkilökunta. Joukkoon kuului lastentarhanopettajat, päivähoitajat, avustava henkilökunta sekä keittiö- ja siivoushenkilökunta. Aineisto kerättiin strukturoidulla kyselylomakkeella keväällä 2009. Kaikkiaan kyselyyn vastasi 87 % henkilökunnasta. Tutkimuksen teoreettinen osuus jakautuu kolmeen osaan, joista ensimmäinen käsittelee johtajuutta yleisellä tasolla eli miten johtajuus on aikojen saatossa nähty. Toinen osa käsittelee jaettua johtajuutta ja sen piirteitä, joista käsitellään vastuun jakaminen, luottamus sekä asiantuntijuuden jakaminen. Kolmas osa muodostuu alaistaidoista. Alaistaidot on jaettu kolmeen osaan: vastuullinen asennoituminen, toiminnan ja käyttäytymisen tason vastuullisuus sekä tiedolliset elementit. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että päivähoidon henkilökunnan käsityksissä on selkeästi nähtävissä sekä jaetun johtajuuden keskeisiä piirteitä että myös tärkeitä alaistaitoja. Vastuun jakamisessa pidettiin tärkeänä kokemusten ja ajatusten jakamista, työyhteisön kehittämistä ja osallistumisesta päätöksentekoon. Luottamus osoittautui tärkeäksi tekijäksi jaetussa johtajuudessa. Asiantuntijuuden jakaminen puolestaan painottui esimiehen toimintaan. Esimiehen katsottiin olevan vastuussa tietojen ja taitojen jakamisesta. Tarkasteltaessa alaistaitoja havaittiin, että työntekijöillä on laaja näkemys alaistaidoista. Kuitenkaan suurin osa vastaajista ei ollut valmis tekemään ylimääräistä työyhteisön menestymisen eteen tai asioita ”yli ja ohi” oman tehtävän ilman korvausta. Osallistuminen ohi oman työtehtävän pitäisi kuitenkin olla keskeinen alaistaito. Tarkasteltaessa alaistaitojen suhdetta jaettuun johtajuuteen havaittiin, että työntekijöiden näkemykset alaistaidoista mahdollistaisivat hyvin jaetun johtajuuden.
dc.format.extent 108 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other jaettu johtajuus
dc.subject.other alaistaidot
dc.title Jaettua johtajuutta ja alaistaitoja
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201010193003
dc.subject.ysa johtajuus
dc.subject.ysa päivähoito
dc.subject.ysa päiväkodit
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta kasvatustieteiden tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Education en
dc.contributor.laitos kasvatustieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Education en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine varhaiskasvatus fi
dc.contributor.oppiaine Early Childhood Education en

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record