Hoitotyön johtajien työhyvinvointia tukevat tekijät

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Tilander, Eva
dc.date.accessioned 2010-10-19T08:14:14Z
dc.date.available 2010-10-19T08:14:14Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1138255
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201010193001 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/25497
dc.description.abstract Hoitotyön johtajien työhyvinvointia tukevat tekijät Eva Tilander Pro gradu -tutkielma Jyväskylän Yliopisto, liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Terveystieteiden laitos Terveyskasvatus ja terveyden edistäminen Syksy 2010 Sivuja 68, liitteitä 6 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää hoitotyön johtajien työhyvinvointia tukevia tekijöitä hoitotyön johtajien näkökulmasta. Lisäksi tutkimuksen tavoitteena on kartoittaa hoitotyön johtajan näkemys työhyvinvoinnin vaikutuksesta perustehtävään sekä ammattiyhdistyksen mahdollisuuksia tukea jäsentensä työhyvinvointia. Tutkimusaineisto on koottu ylihoitajien teemahaastatteluina (n = 13). Aineiston keruu toteutettiin syksyn 2009 aikana. Aineisto on analysoitu teoriaohjaavalla sisällönanalyysillä. Tutkimustulosten mukaan hoitotyön johtajien työhyvinvointi toteutuu silloin, kun työn vaatimukset ja voimavarat ovat tasapainossa yksilön voimavarojen ja tarpeiden kanssa. Ylihoitajien työhyvinvointia tukee työyhteisö, joka tarjoaa ylihoitajille tehtävässä vaadittavan aseman, selkeän työnjaon, avoimen ja hyvän ilmapiirin sekä vankan sosiaalisen tuen. Ylihoitajien pitäisi saada johtaa hoitotyötä ja päättää hoitohenkilöstöä koskevista asioista. Lisäksi ylihoitajien kollegiaaliset verkostot pitäisi saada toimiviksi. Johtamiselta kaivataan avoimuutta, linjakkuutta ja kannustavaa sekä raamit antavaa otetta. Ylihoitajien työhyvinvointia tukisi oman alan linjajohtaja. Palkitsemista tulisi kehittää vaativan tehtävän tason mukaiseksi. Lisäksi tärkeää on avoin ja ajantasainen arviointi, palaute ja viestintä. Itse työhön liittyvät työhyvinvointia tukevat tekijät ovat ylihoitajien voimavaroja vastaava työmäärä ja työtahti, joustavat työajat sekä kokemus autonomiasta ja vaikutusmahdollisuuksista. Työhyvinvointia tukisi liiallisen työmäärän rajaaminen tai vähentäminen. Työnantajan pitäisi seurata työaikoja tarkemmin ja jakaa väärin mitoitettuja tehtäviä. Yksilöön itseensä liittyviä työhyvinvointia tukevia tekijöitä olivat tämän tutkimuksen mukaan tehtävässä vaadittava koulutus ja osaaminen. Ylihoitajilla on tehtävän vaatima korkeatasoinen koulutus, mutta tutkintoa tulisi kehittää lisääntyneiden vaatimusten mukaiseksi huomioiden mm. johtaminen ja taloushallinto. Vapaa-ajan puolelta työhyvinvointia tukevat hyvä terveys ja kunto, ystävien ja läheisten tuki sekä työlle vastapainoa tuovat harrastukset. Ylihoitajien työhyvinvoinnista on tärkeää huolehtia, jotta tuloksellisten terveydenhuoltopalveluiden tarjoaminen toteutuu. Ammattiyhdistys voi tukea hoitotyön johtajien työhyvinvointia tarjoamalla edunvalvontaa, tietoa ja verkostoitumismahdollisuuksia.
dc.format.extent 68 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.title Hoitotyön johtajien työhyvinvointia tukevat tekijät
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201010193001
dc.subject.ysa työhyvinvointi
dc.subject.ysa johtaminen
dc.subject.ysa hoitotyö
dc.subject.ysa työyhteisöt
dc.subject.ysa resurssit
dc.subject.ysa ylihoitajat
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta liikuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Sport and Health Sciences en
dc.contributor.laitos terveystieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Health Sciences en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine terveyskasvatus fi
dc.contributor.oppiaine Health Education en

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record