Inkluusio - erityisoppilaan uusi mahdollisuus ja haaste koululle : historiallis-hermeneuttinen analyysi erityisoppilaan (vammaisen ja poikkeavan) koulutettavuuskäsityksistä perinteisten ja nykyisten tiedekäsityksien valossa, inkluusioon peilaten

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Pöyhtäri, Vuokko
dc.date.accessioned 2010-10-18T08:50:38Z
dc.date.available 2010-10-18T08:50:38Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1137918
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/25495
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201010182998 en
dc.description.abstract Tutkimuksessa tarkastellaan erilaisuuden/moninaisuuden suhdetta useista viitekehyksistä. Keskeiseisinä menetelminä ovat historiallis-hermeneuttinen tutkimusote ja filosofinen analyysi. Tutkimuksen mukaan koulukulttuuria ohjaa yhä lääketieteellinen paradigma. Koulun vaikeudesta kohdata erilaisuutta seuraa, että oppilaiden siirrot erityisopetukseen lisääntyvät kiihtyvällä vauhdilla. Oppilaat leimaantuvat ja ovat vaarassa syrjäytyä: oppilaan minä kuva on usein negatiivinen. Inkluusio toteutuu usein vain retoriikan tasolla. 1960-luvulla esiin noussut, uusien ihmisoikeusopimusten ja oppimiskäsityksien mukainen, sosiaalinen malli on suurilta osin käytännössä jäänyt lääketieteellisen mallin jalkoihin. Inkluusion malli perustuu sosiaaliseen malliin ja konsrukstiisiin oppimiskäsityksiin, joissa erilaisuus koetaan rikkautena ja opetuksessa lähdetään liikkeelle oppilaan vahvuuksista ja tarpeista: oppilaan minäkuva on positiivinen. Tarkentuvan oppilastuntemuksen avulla löydetään oppilaiden piiloisetkin lahjakkuudet. Inklusiivinen kasvatus mahdollistuu koko kouluyhteisön tiimiytymisen, yhteistoiminnallisen opetuksen ja joustavan ryhmäytymisen avulla. Samalla erityisopetus ja yleisopetus yhdistyvät ja yleisopetuksen- ja erityisopetuksen opettajat tekevät tasavertaista yhteistyötä myönteisessä ilmapiirissä. Silloin myös perinteisesti yksinpuurtavan opettajan työtaakka kevenee, kun vastuu oppilaista jaetaan useamman kesken. Tässä prosessissa erityisluokkien tarve vähenee ja erityisoppilaat konstruoituvat tavallisiksi oppilaiksi. Näin tarkastellen voidaan päätyä ajatukseen: Inkluusio on erityisoppilaan uusi mahdollisuus. Tutkimukseni tavoitteena on rohkaista kouluja, rehtoreita, opettajia ja poliittisia päättäjiä sitoutumaan inklusiivisiin muutostalkoisiin.Ratkaisuna koulun kriisiin tarjoan inkluusiota.
dc.format.extent 185 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.title Inkluusio - erityisoppilaan uusi mahdollisuus ja haaste koululle : historiallis-hermeneuttinen analyysi erityisoppilaan (vammaisen ja poikkeavan) koulutettavuuskäsityksistä perinteisten ja nykyisten tiedekäsityksien valossa, inkluusioon peilaten
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201010182998
dc.subject.ysa erityisoppillaat
dc.subject.ysa segregaatio
dc.subject.ysa integraatio
dc.subject.ysa inkluusio
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Lisensiaatintyö fi
dc.type.ontasot Licentiate thesis en
dc.contributor.tiedekunta kasvatustieteiden tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Education en
dc.contributor.laitos opettajankoulutuslaitos fi
dc.contributor.laitos Department of Teacher Education en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine luokanopettajakoulutus fi
dc.contributor.oppiaine Teacher Education en

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record