Suunnitelmissa urbaani unelma : analyysi Helsingin Arabian alueen kehittämisessä kulttuurille annetuista merkityksistä

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Kangasvieri, Maria
dc.date.accessioned 2010-10-13T08:40:25Z
dc.date.available 2010-10-13T08:40:25Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1137841
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201010132979 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/25476
dc.description.abstract Pro Gradu -tutkielma käsittelee kulttuurille annettuja merkityksiä alue- ja kaupunkisuunnittelun näkökulmasta Helsingin Arabian alueen kehittämisessä. Tutkielmassa tarkastellaan kulttuurin välineellistä merkitystä aluekehityksen historiassa kulttuurisen pääoman käsitteen kautta. Tutkielman aineistoa varten on haastateltu Arabian alueella toimivia aktiivisia toimijoita ja päättäjiä, joiden näkökulmia kulttuurin merkityksestä alueen kehityksessä tarkastellaan tutkimuksen empiirisessä osassa. Tutkimus tarkastelee myös Metropolia Ammattikorkeakoulun liikkeelle panemaa hanketta Urbaani luovuus, sekä hankkeen panosta luovien aluekehitysmallien luomisessa. Tutkielman teoriaosuus muodostuu kulttuurin ja kulttuurisen pääoman tarkastelusta sekä aluekehityksen historiasta. Kulttuurista pääomaa aluekehityksessä tarkastellaan suhteessa sosiaaliseen ja taloudelliseen pääomaan. Aluekehityksen historiassa tutkimus keskittyy erityisesti kaupunkimarkkinoinnin sekä sosiaalisen ja postmodernin kaupungin teorioihin, minkä lisäksi tarkastellaan aluekehityksen luovia kulttuurisen suunnittelun mahdollisuuksia. Keskeiseksi käsitteeksi tutkielmassa muodostuu myös imagon merkitys alueiden taloudellisessa, sosiaalisessa ja kulttuurisessa kehityksessä. Kulttuurista aluekehitystä on tutkittu Suomessa melko vähän, vaikka kulttuurin merkitys erilaisissa kaupunkien kehitysstrategioissa onkin korostunut viime vuosina. Kulttuuri nähdään usein lähinnä kaupunkien taloudellisen pääoman kasvattajana, millä sen olemassaolokin usein perustellaan. Tämä tutkimus pyrkii ottamaan kantaa luovien ja kulttuuristen kehitysmallien merkittävyyteen suhteessa alueiden sosiaaliseen ja taloudelliseen kehitykseen. Tutkimus jakautuu empiirisessä osassa erityisesti kulttuurin taloudellisten, sosiaalisten ja luovien merkitysten tarkasteluun. Tutkimuksessa on myös pyritty katsomaan Arabian alueen tapausta aluekehityksen historian valossa ja tarkastelemaan kulttuuriseen pääomaan perustuvan kehityksen positiivisia puolia Arabiassa. Merkittäviksi kehitysteemoiksi alueella mainitaan erityisesti taide ja design, matkailun mahdollisuudet sekä sosiaaliseen kehitykseen liittyvä yhteisöllisyys. Urbaani luovuus-hankkeen merkitys kehityksessä korostuu erityisesti yhteistyön korostajana, eri taidemuotojen merkityksen kasvattajana ympäristölle sekä osallistamisen toimeenpanijana.
dc.format.extent 80 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other kulttuurinen suunnittelu
dc.title Suunnitelmissa urbaani unelma : analyysi Helsingin Arabian alueen kehittämisessä kulttuurille annetuista merkityksistä
dc.title.alternative Analyysi Helsingin Arabian alueen kehittämisessä kulttuurille annetuista merkityksistä
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201010132979
dc.subject.ysa aluekehitys
dc.subject.ysa kulttuurinen pääoma
dc.subject.ysa imago
dc.subject.ysa Helsinki
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta humanistinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities en
dc.contributor.laitos taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Art and Cultural Studies en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine taidekasvatus fi
dc.contributor.oppiaine Art Education en

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record