Toimintamahdollisuuksien arvioinnin nykykäytännöt Suomessa nuorten mielenterveystyössä

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Piikki, Sanna
dc.date.accessioned 2010-10-08T14:55:49Z
dc.date.available 2010-10-08T14:55:49Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1137679
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201010082970 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/25466
dc.description.abstract Tämä kuvaileva tutkimus pyrkii selvittämään toimintaterapeutin toteuttaman toimintamahdollisuuksien arvioinnin nykykäytäntöjä Suomessa nuorten mielenterveystyötä parissa. Tutkimuksessa pyritään kuvailemaan arvioinnin tämän hetkistä sisältöä, arviointikäytäntöjä sekä niissä esille tulevia eroja ja yhteneväisyyksiä. Tutkimuksen tarkoitus on hahmottaa arvioinnin nykytilaa ja osoittaa sen rakenteita. Tutkimuksen avulla nuorten mielenterveystyössä työskentelevien toimintaterapeuttien on mahdollista arvioida omaa työtään suhteessa valitsevaan nykytilaan. Tutkimuksen avulla on tarkoitus mahdollistaa keskustelu toimintaterapeuttien tekemän arvioinnin nykytilasta ja muutostarpeesta ja näin kehittää toimintaterapian käytäntöjä. Tutkimuksen aineisto kerättiin puolistrukturoidun kyselylomakkeen avulla, jonka tutkimuksen tiedonantajat saivat sähköpostitse. Tutkimuksen tiedonantajat (n=30) ovat näyte tutkimuksen kohdejoukosta ja tutkimukseen osallistuminen perustui vapaaehtoisuuteen. Aineiston analyysimenetelmänä on käytetty soveltaen aineistolähtöistä sisällön analyysiä. Tämän tutkimuksen mukaan toimintaterapeuttien arviointikäytännöt kohdejoukon osalta ovat vaihtelevia. Tärkeimpinä arvioinnin tavoitteina pidettiin asiakkaan toiminnallisen tilanteen selvittämistä ja toimintamahdollisuuksia rajoittavien tekijöiden nimeämistä. Etusijan nuorten arvioinnissa mielenterveystyön piirissä nykypäivänä saavat toiminnalliset taidot ja valmiudet ja niiden suhde ikätasoon. Pääsääntöisesti arviointi koostui haastattelusta, tehtävätyöskentelystä, itsearviointitehtävistä, mittareista ja toiminnallisten tilanteiden havainnoinnista. Tuloksissa huomioitavaa on se, että yksilön eli tässä tapauksessa nuorten omat dynaamiset näkemykset ja kokemukset merkityksellisiin toimintoihin osallistumisesta otettiin arvioinnissa vahvasti esille ympäristöä unohtamatta. Tarkasteltaessa tämän tutkimuksen tuloksia voidaan todeta, että nuorten mielenterveystyössä toimintaterapeutit sisällyttävät arviointiinsa niin yksilöön, ympäristöön kuin merkitykselliseen toimintaan liittyviä tekijöitä eli arvioivat toiminnallista suoriutumisen eri osa alueita. Kliinisen työn tueksi vaaditaan yhä enenevissä määrin näyttöä ja tieteellisiä perusteluita. Lisäksi nuorten mielenterveystyössä työskentelevät toimintaterapeutit kohtaavat jatkuvasti vaateen nopeasta arvioinnista laatua unohtamatta. Tämä vaade syntyy lyhenevistä hoitoajoista ja hoitoa tarvitsevien kasvavasta määrästä.
dc.format.extent 77 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other toimintaterapia
dc.subject.other nuoret
dc.subject.other toimintamahdollisuuksien arviointi
dc.subject.other toiminnallinen suoriutuminen
dc.title Toimintamahdollisuuksien arvioinnin nykykäytännöt Suomessa nuorten mielenterveystyössä
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201010082970
dc.subject.ysa toimintaterapia
dc.subject.ysa nuoret
dc.subject.ysa arviointi
dc.subject.ysa mielenterveystyö
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta Liikuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Sport and Health Sciences en
dc.contributor.laitos Terveystieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Health Sciences en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine Occupational therapy en
dc.contributor.oppiaine toimintaterapia fi

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record