Organisaatiokulttuurin eettisyys, eettinen johtamistyyli ja työhyvinvointi johtajien arvioimana

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Kangas, Maiju
dc.date.accessioned 2010-10-04T13:00:14Z
dc.date.available 2010-10-04T13:00:14Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1137658
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201010042921 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/25410
dc.description.abstract Tutkimuksessa selvitettiin suomalaisten johtajien arvioita organisaationsa kulttuurin eettisyydestä sekä omasta eettisestä johtamistyylistään. Lisäksi tutkittiin eettisen johtamistyylin yhteyttä eettiseen organisaatiokulttuuriin sekä eettisen organisaatiokulttuurin yhteyttä johtajien työhyvinvointiin (työuupumus, työn imu). Ilmiöitä tarkastellessa huomioitiin johtajien erot taustatekijöissä (sukupuoli, ikä, johtotaso, toimiala, yrityksen koko). Tutkimus perustuu syksyllä 2009 toteutettuun kyselytutkimukseen, johon osallistui 902 johtajaa eri puolilta Suomea. Vastaajista yli kaksi kolmasosaa oli miehiä, ja vastanneiden keski-ikä oli 46 vuotta (vaihteluväli 26 - 69 vuotta). Vastanneet toimivat eri johtotasoilla alemmasta keskijohdosta ylimpään johtoon, ja he työskentelivät eri toimialoilla ja erikokoisissa organisaatioissa. Tulokset osoittivat, että johtajat kokivat sekä organisaationsa kulttuurin että johtamistyylinsä melko eettiseksi. Ylimmän tason johtajat arvioivat eettistä organisaatiokulttuuria ja omaa eettistä johtamistyyliään myönteisimmin. Toimialoista rahoitus- ja vakuutusalalla arviot eettisestä organisaatiokulttuurista olivat myönteisimpiä, ja teollisuus-, energia- ja rakennusalalla sekä julkisessa hallinnossa kielteisimpiä. Miesten arviot eettisestä organisaatiokulttuurista olivat myönteisempiä kuin naisten, mutta naiset arvioivat johtamistyylinsä eettisemmäksi. Tutkimuksessa havaittiin, että johtamistyylinsä eettiseksi arvioineet johtajat arvioivat myös eettisen organisaatiokulttuurin myönteisemmin kuin muut johtajat. Lisäksi todettiin, että ne johtajat, jotka arvioivat organisaationsa kulttuurin hyvin eettiseksi, kokivat työhyvinvointinsa muita paremmaksi. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että organisaatioissa on tärkeää panostaa eettiseen organisaatiokulttuuriin ja sen hyveistä erityisesti organisaation tuen kehittämiseen, koska se arvioitiin hyveistä kielteisimmin. Samalla se oli hyveistä voimakkaimmin yhteydessä johtajien työhyvinvointiin. Lisäksi koska johtamistyylinsä eettiseksi mieltäneet johtajat arvioivat myös organisaatiokulttuurin eettisemmäksi, tulee johtajien toimiin ja eettisyyteen, ja tätä kautta eettisen kulttuurin kehittämiseen, kiinnittää huomiota.
dc.format.extent 65 s.
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other työhyvinvointi
dc.subject.other johtajat
dc.title Organisaatiokulttuurin eettisyys, eettinen johtamistyyli ja työhyvinvointi johtajien arvioimana
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201010042921
dc.subject.ysa organisaatiokulttuuri
dc.subject.ysa hyveet
dc.subject.ysa etiikka
dc.subject.ysa eettisyys
dc.subject.ysa johtaminen
dc.subject.ysa työhyvinvointi
dc.subject.ysa uupumus
dc.subject.ysa työn imu
dc.subject.ysa johtajat
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.tiedekunta kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.tiedekunta School of Business and Economics en
dc.contributor.laitos psykologian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Psychology en
dc.contributor.laitos taloustieteet fi
dc.contributor.laitos Business and Economics en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine psykologia fi
dc.contributor.oppiaine Psychology en
dc.contributor.oppiaine johtaminen fi
dc.contributor.oppiaine Management and Leadership en

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record