Poikien telinevoimistelun liiketestistö : CD-ROM oppimateriaalin tuottaminen ja sen arviointi

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Lehmusto, Teemu
dc.date.accessioned 2010-09-24T05:27:24Z
dc.date.available 2010-09-24T05:27:24Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1136380
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201009242713 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/25182
dc.description.abstract Pro gradu -tutkielmani tarkoituksena oli Poikien telinevoimistelun liiketestistö cd-rom oppimateriaalin tuottaminen ja sen arviointi valmennuskäytössä. Oppimateriaali on suunnattu miesten telinevoimisteluun, erityisesti poikien ja nuorten valmennuksen tuek-si. Oppimateriaali tuotettiin yhteistyössä Suomen Voimisteluliiton kanssa. Oppimateri-aalin arviointi toteutettiin tutkimuksena, jonka aineisto kerättiin kahdeksan eri teline-voimisteluseuran kymmeneltä valmentajalta. Arvioinnin tavoitteena oli saada tietoa telinevoimisteluvalmentajien aikaisemmista kokemuksista audiovisuaalisten välineiden ja materiaalin käyttämisestä. Lisäksi valmentajat arvioivat Poikien telinevoimistelun liiketestistö -oppimateriaalin ja arvostelukriteeristön toimivuuden valmennuskäytössä sekä oppimateriaalin kehittämistarpeen. Tutkimuksessa valmentajat käyttivät oppimateriaalia valmennuksessaan noin kahden kuukauden ajan. Tutkimusaineisto kerättiin avoimella kyselylomakkeella. Tutkimus oli luonteeltaan laadullista tutkimusta, joka pohjautuu fenomenologis-hermeneuttiseen tie-teenfilosofiaan. Kerätyn aineiston analysoinnissa käytettiin aineistolähtöistä sisällönana-lyysia. Sisällönanalyysin lopputuloksena syntyi kymmenen luokkaa, joiden avulla teh-tiin lopullinen arviointi. Kerätyn aineiston kokoon vaikutti kyselyn ajoittuminen kevään 2007 kisakauden päälle. Tämän takia oppimateriaalia oli käytetty jokseenkin vähän. Oppimateriaali osoittautui kuitenkin toimivaksi telinevoimistelun valmennuskäytössä. Oppimateriaali voi mahdol-listaa yhtenäisten valmennuslinjojen luomisen perustekniikoiden osalta Suomen teline-voimisteluseurojen kilpavoimisteluvalmennuksessa. Valmentajat kokivat, että oppima-teriaalista on hyötyä sekä valmentajalle että telinevoimistelijalle. Telinevoimistelijat kehittyivät oppimateriaalin avulla esimerkiksi suoritustekniikoissa. Lisäksi oppimateri-aali helpotti liikkeiden opettamista ja palautteen antoa. Myös liiketestistön arvostelukri-teeristö osoittautui toimivaksi ja yksinkertaiseksi käyttää. Kehitettävää oppimateriaalis-sa oli muun muassa kuvanlaadun ja editoinnin suhteen.
dc.format.extent 104 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other telinevoimistelu
dc.subject.other harjoittelu
dc.subject.other valmennus
dc.subject.other oppimateriaali
dc.title Poikien telinevoimistelun liiketestistö : CD-ROM oppimateriaalin tuottaminen ja sen arviointi
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201009242713
dc.subject.ysa telinevoimistelu
dc.subject.ysa harjoittelu
dc.subject.ysa valmennus
dc.subject.ysa oppimateriaali
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta liikuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Sport and Health Sciences en
dc.contributor.laitos liikuntakasvatuksen laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Sport Sciences en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine liikuntapedagogiikka fi
dc.contributor.oppiaine Physical Education Teacher Education en
jyx.includeIn.OAI true

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record