Analyse contrastive français-finnois de la traduction des sigles et des mots composés dans le cadre des textes de l'Union européenne

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Malherbe, Sara
dc.date.accessioned 2010-09-20T10:56:07Z
dc.date.available 2010-09-20T10:56:07Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/25086
dc.description.abstract Tämä kontrastiivinen analyysi tutki EU-tekstien kääntämistä suomen kielen ja ranskan kielen välillä. Tutkimus rajoittuu suomen kielelle tyypillisten yhdyssanojen sekä EU:ssa yleisesti käytettävien lyhenteiden kääntämiseen Euroopan Unionin virallisissa julkaisuissa. Tutkimuksen tavoitteena oli eritellä eri käännöstapoja, selvittää mahdollisia käännösongelmia kuten käännösten yhtenäisyyttä, sekä pohtia tapoja kehittää runsaasti kritisoituja käännöksiä mm. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaiseman opaskirjasen pohjalta. Koska EU-tekstit ovat täysin oma käännösalansa, teoriaosiossa käsitellään kahta erilaista näkökulmaa: Euroopan Unionin juridista näkökantaa sekä Kotimaisten kielten tutkimiskeskuksen kielellistä näkökulmaa. Analyysiosassa lähteenä on käytetty Riitta Oittisen ja Pirjo Mäkisen toimittamaa teosta Alussa oli käännös, joka kokoaa monen kielen ammattilaisen kirjoittamia artikkeleita. Tutkielma käsittelee myös pintapuolisesti elektronisen korpuksen käyttöä käännöstieteissä. Analyttinen osuus käsittelee yksittäisiä tapauksia yhdyssanojen ja lyhenteiden kääntämisestä EU-teksteissä. Tutkitusta käännösnäytteestä löytyi hyvin heterogeeninen joukko käännöksiä, joista oli näytteen suppeuden vuoksi mahdoton päätellä luotettavasti mitään yleisiä EU:n sisäisiä käännösnormeja. Tutkimuksen ollessa näin suppea, voidaan vain todeta käännösten vaikuttavan mielivaltaisesti valituilta. Analyyttisessä osuudessa käsittelen myös mahdollisia syitä tälle heterogeenisyydelle. en
dc.language.iso fre
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights openAccess en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other traduction finnois-français sigles en
dc.subject.other noms composés en
dc.title Analyse contrastive français-finnois de la traduction des sigles et des mots composés dans le cadre des textes de l'Union européenne
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201009202645
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Bachelor's thesis en
dc.type.ontasot Kandidaatintutkielma fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities and Social Sciences en
dc.contributor.tiedekunta Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.laitos Kieli- ja viestintätieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Language and Communication Studies en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine Romance philology en
dc.contributor.oppiaine romaaninen filologia fi

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record