Vuorovaikutteisuus sosiaalisessa mediassa : sosiaalisen median käsiteanalyysia

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Erkkola, Jussi-Pekka
dc.date.accessioned 2010-09-05T12:55:51Z
dc.date.available 2010-09-05T12:55:51Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1134985
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201009052527 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/24942
dc.description.abstract Sosiaalisesta mediasta on puhuttu ja kirjoitettu viime vuosina paljon. Akateemisissa piireissä käsitteeseen ei kuitenkaan olla perehdytty kovinkaan syvällisesti. Yleisyydestään huolimatta sosiaalisen median käsitteen sisällöstä ei vallitse yksimielisyyttä. Internetin toisen aallon myötä käsitteistön systemaattiselle määrittelylle on tarvetta. Tutkimuksessa pyrittiin jäsentämään ja ymmärtämään sosiaalisen median käsitettä sekä tarkastelemaan sosiaalisen median seurauksia ja ilmiöitä. Tutkimuksessa keskityttiin sosiaalisen median käsitteen analysointiin kirjallisuuden ja tutkimusaineiston kautta. Tutkimus tarkastelee sitä, mitä sosiaalisen median käsitteellä tarkoitetaan, ja miten käsite on ymmärretty verkkotutkimuksessa ja lähdeaineistossa. Sosiaalisen median käsitettä tutkittiin Walkerin ja Avantin käsiteanalyysimallin avulla. Käsitettä analysoitiin ja tulkittiin ominaispiirteiden, ennakkoehtojen, seurauksien ja lähikäsitteiden pohjalta. Tutkimuksessa havaittiin, että sosiaalinen media on vuorovaikutteinen, teknologiasidonnainen ja rakenteinen prosessi, jossa verkottuneet yksilöt ja ryhmät rakentavat yhteisiä merkityksiä sisältöjen, yhteisöjen ja verkkoteknologioiden avulla vertais- ja käyttötuotannon kautta. Samalla sosiaalinen media on jälkiteollinen ilmiö, jolla on tuotanto- ja jakelurakenteen muutoksen takia vaikutuksia yhteiskuntaan, talouteen ja kulttuuriin. Sosiaalisesta mediasta puhuttaessa tarkoitetaan 2000-luvulla kasvanutta ilmiötä, joka erottuu aikaisemmista internetin ja median kehitysvaiheista. Tämän takia se tarvitsee spesifin termin. Vuorovaikutteisen verkkoviestinnän arkipäiväistyessä ja viestinnän muotojen monipuolistuessa erilaisten internetiin ja yhteiskuntaan laajemmin liittyvien ilmiöiden sekä seurauksien ymmärtäminen auttaa alalla toimivia käsittelemään viestinnän koko kenttää laaja-alaisemmin.
dc.format.extent 109 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other puheviestintä
dc.subject.other internet
dc.subject.other käsiteanalyysi
dc.subject.other käyttäjälähtöinen sisältö
dc.subject.other sosiaalinen media
dc.subject.other vuorovaikutus
dc.title Vuorovaikutteisuus sosiaalisessa mediassa : sosiaalisen median käsiteanalyysia
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201009052527
dc.subject.ysa puheviestintä
dc.subject.ysa verkkoviestintä
dc.subject.ysa käyttäjälähtöisyys
dc.subject.ysa Internet
dc.subject.ysa vaikutukset
dc.subject.ysa sosiaalinen media
dc.subject.ysa vuorovaikutus
dc.subject.ysa käsitteet
dc.subject.ysa media
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta humanistinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities en
dc.contributor.laitos viestintätieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Communication en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine puheviestintä fi
dc.contributor.oppiaine Speech Communication en

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record