Työnilo : lastentarhanopettajien huippukokemukset työhyvinvointia rakentamassa

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Karhu, Ritva
dc.date.accessioned 2010-09-03T12:21:14Z
dc.date.available 2010-09-03T12:21:14Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1134992
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201009032522 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/24936
dc.description.abstract Tutkimus tarkastelee lastentarhanopettajien työhön liittyviä huippukokemuksia. Teoreettisena lähtökohtana toimii Csikszentmihalyin flowkäsite. Ilmiötä lähestytään kolmen tutkimusongelman avulla, joilla selvitetään huippukokemusten ominaisuuksia, työtiimin ja -yhteisön merkitystä niiden ilmenemiseen sekä huippukokemusten yhteyttä työhyvinvointiin. Tutkimuksen tarkoituksena on ollut löytää työhyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä ja mahdollisia keinoja hyvinvoinnin lisäämiseksi päiväkotikontekstissa. Lastentarhanopettajien työhön liittyvät huippukokemukset eli työhön uppoutumisen hetket olivat erityisiä kokemuksia ja ne erosivat arkisesta työnilosta. Tilanteisiin sisältyi onnistumisen ja pystyvyyden tunteita. Suurin osa lastentarhanopettajien huippukokemuksista liittyi kasvatuksellisiin ja pedagogisiin tilanteisiin, jotkut myös yhteistyöosaamiseen. Huippukokemusten keskeisiä elementtejä olivat vuorovaikutus ja läsnä olevien ihmisten antama myönteinen palaute. Työhön uppoutuminen edellytti rohkeutta heittäytyä tilanteeseen, mitä hyvä ja kunnioittava työilmapiiri edisti. Työtiimin merkitys huippukokemusten ilmenemiseen osoittautui työyhteisöä tärkeämmäksi. Myös päiväkodin käytettävissä olevilla resursseilla oli merkitystä, erityisesti kiireettömyys ja mahdollisuus pienryhmätoimintaan edistivät työhön uppoutumista. Huippukokemuksilla oli myönteinen vaikutus työhyvinvointiin. Ne voimauttivat lastentarhanopettajia ja vahvistivat heidän ammatti-identiteettiään. Lisäksi uppoutumisen hetket näyttivät lisäävän työtiimin yhteisöllisyyttä. Huippukokemukset osoittivat, millaiset tekijät vaikuttavat työhyvinvointiin ja toisaalta mitkä asiat päiväkotikontekstissa tuottavat lastentarhanopettajille työniloa. Uppoutumisen kokemusten kautta on mahdollista kokea työn merkityksellisyyttä ja saada palautetta tehdystä työstä. Ne kertovat myös lastentarhanopettajien ammatillisesta osaamisesta. Huippukokemuksia voi käyttää työn tutkimisen ja kehittämisen välineenä. Tulokset painottavat päiväkodin riittävien resurssien ja hyvän työilmapiirin merkitystä.
dc.format.extent 102 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other flow
dc.title Työnilo : lastentarhanopettajien huippukokemukset työhyvinvointia rakentamassa
dc.title.alternative Lastentarhanopettajien huippukokemukset työhyvinvointia rakentamassa
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201009032522
dc.subject.ysa kokemukset
dc.subject.ysa työhyvinvointi
dc.subject.ysa empowerment
dc.subject.ysa lastentarhanopettajat
dc.subject.ysa tiimit
dc.subject.ysa työyhteisöt
dc.subject.ysa vuorovaikutus
dc.subject.ysa päiväkodit
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta kasvatustieteiden tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Education en
dc.contributor.laitos kasvatustieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Education en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine varhaiskasvatus fi
dc.contributor.oppiaine Early Childhood Education en
dc.subject.method Laadullinen tutkimus

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record