Johtajien työn eettinen kuormittavuus ja sen yhteydet työhyvinvointiin

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Lähteenkorva, Liljaana
dc.date.accessioned 2010-08-29T19:44:02Z
dc.date.available 2010-08-29T19:44:02Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1134633
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201008292503 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/24911
dc.description.abstract Tutkimuksessa selvitettiin, kuinka usein ja millaisten vaatimusten edessä suomalaiset johtajat kohtaavat työssään eettisesti haastavia tilanteita ja niiden aiheuttamaa kuormittavuutta. Lisäksi tutkittiin, ovatko johtajien kokemukset eettisestä kuormittavuudesta yhteydessä heidän työhyvinvointiinsa (työuupumukseen ja työn imuun). Johtajien yksilölliset ja organisatoriset taustatekijät huomioitiin ilmiöiden tarkastelussa. Kyselytutkimukseen osallistui 902 johtajaa syksyllä 2009. Tutkitut edustivat keski- ja ylintä johtoa ja suurin osa oli miehiä (70 %). Tutkittujen ikä vaihteli 25 ja 68 vuoden välillä (ka = 46,4, kh = 9,29). Tulokset osoittivat, että 84 % johtajista kohtasi työssään eettisesti haastavia tilanteita vähintään muutaman kerran vuodessa. Heistä neljäsosa koki nämä tilanteet psyykkisesti kuormittaviksi. Naiset kokivat miesjohtajia enemmän eettisesti haastavat tilanteet psyykkisesti kuormittavina. Tulokset osoittivat lisäksi, että johtajien päivittäiseen työhön liittyviä tilanteita tai vaatimuksia pidettiin eettisesti haastavina. Sen sijaan johtajien harvoin kohtaamia tilanteita tai laajoja yhteiskunnallisia ja eettisiä kysymyksiä ei pidetty samassa määrin eettisesti haastavina. Eettisen kuormittavuuden kokemukset olivat yhteydessä johtajien työuupumukseen ja matalaan työn imuun. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että selkeillä säännöillä ja ohjeilla voitaisiin lisätä johtajien tietoutta oikeista ja suotavista toimintatavoista eettisesti haastavissa tilanteissa. Selkeät ohjeet ja eettisesti kestävällä pohjalla olevat toimintatavat todennäköisesti edistäisivät johtajien työhyvinvointia ja siten koko organisaation toimintaa.
dc.format.extent 34 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other eettisesti haastavat tilanteet
dc.subject.other johtajat
dc.subject.other työuupumus
dc.subject.other työn imu
dc.title Johtajien työn eettinen kuormittavuus ja sen yhteydet työhyvinvointiin
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201008292503
dc.subject.ysa johtajat
dc.subject.ysa uupumus
dc.subject.ysa työn imu
dc.subject.ysa työhyvinvointi
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos psykologian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Psychology en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine psykologia fi
dc.contributor.oppiaine Psychology en

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record