Opettajien kokemuksia vertaismentoroinnista

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Ahokas, Minna
dc.date.accessioned 2010-08-26T07:10:16Z
dc.date.available 2010-08-26T07:10:16Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1134666
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201008262494 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/24901
dc.description.abstract Ahokas, Minna 2010 OPETTAJIEN KOKEMUKSIA VERTAISMENTOROINNISTA: Vertaismentorointikokemuksia ja näkemyksiä moniammatillisissa vertaismentorointiryhmissä Jyväskylässä toisen asteen koulutuksessa. Kasvatustieteen pro gradu-tutkielma. Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden laitos, 2010. 75 sivua. Julkaisematon. Tutkimukseni tarkoitus oli selvittää toisen asteen opettajien kokemuksia vertaismentoroinnista moniammatillisessa oppilaitoksessa ja sen vertaismentorointiryhmissä. Tutkimuksen avulla haluttiin kuulla mentoroitavien, aktoreiden omia ajatuksia siitä, millaisia odotuksia osallistujilla oli, kuinka vertaismentorointiryhmä toimi ja miten moniammatillisuus vaikutti vertaismentorointiryhmässä toimimiseen. Lisäksi haluttiin tietoa vuorovaikutuksesta ja vertaisuuden merkityksestä vertaismentorointiryhmässä toimiessa. Tutkimusaineisto kerättiin havainnoimalla kahta vertaismentorointiryhmää. Ryhmien vuorovaikutusaktiivisuutta havainnoitiin ja aktoreiden kokemuksia kartoitettiin teemahaastattelulla. Vertaismentorointiryhmissä oli mukana jo pitkään oppilaitoksessa olleita opettajia ja vastatulleita. Ryhmät olivat moniammatillisia, muuta yhteistä ei aktoreilla ollut paitsi se, että he olivat kaikki opettajia. Tutkimuksessa ei tutkittu ryhmien mentoreita vaan moniammatillisia mentoroitavia. Molemmilla vertaismentorointiryhmillä oli tapaamisissa aina teemat, joiden pohjalta tapaaminen eteni. Aluksi teeman asiantuntija alusti tapaamista, jonka jälkeen mentoroitavat keskustelivat teemasta ja muodostivat yhteisen näkemyksen teemasta. Aineisto analysoitiin tutkimuskysymyksistä nousevien teemojen valossa. Tutkimustulosten pohjalta voidaan todeta, että mentoroitavien odotukset täyttyivät, he saivat tukea ammatilliseen kasvuun, aikaa pysähtyä ja aikaa keskustelulle itselle tärkeistä ammatillisista asioista sekä pääsivät kokeilemaan jotain uutta tapaa henkilöstön kehittämisessä. Moniammatillinen oppilaitos tarjoaa mahdollisuuksia näkökulmien laajentumiseen tai voimavaraksi arkeen. Vertaismentorointi toimi myös paikkana jakaa hyviä käytäntöjä ja tutustua suureen organisaatioon niin kollegatasolla kuin toimipaikkatasolla. Tärkeää vertaismentoroinnissa on ryhmädynamiikan luominen tai sen tukeminen, vuorovaikutuksen avoimuus ja tasa-arvoisuus. Vertaisuus ja tasaarvoisuus koettiin tärkeänä. Toiminta lisäsi yhteenkuuluvaisuuden tunnetta. Vertaismentorointi puolustaa paikkaansa henkilöstön kehittämisen välineenä. Osaamisen kehittämisen tulee olla strategialähtöistä, suunnitelmallista ja johdonmukaista. Työyhteisö ei ole hyvinvoiva, jollei sitä kehitetä.
dc.format.extent 75 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other vertaisuus
dc.title Opettajien kokemuksia vertaismentoroinnista
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201008262494
dc.subject.ysa mentorointi
dc.subject.ysa vuorovaikutus
dc.subject.ysa moniammatillisuus
dc.subject.ysa ammatillinen kehitys
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta kasvatustieteiden tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Education en
dc.contributor.laitos kasvatustieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Education en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine Adult Education en
dc.contributor.oppiaine aikuiskasvatus fi

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record