Kahden erilaiseen hoitotulokseen johtaneen masennuksen pariterapiaprosessin vertailua : terapeuttien toimintamallit, vuorovaikutus ja työskentelytavat tuloksellisuusnäkökulmasta

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Markuksela, Hanna
dc.date.accessioned 2010-08-25T19:46:16Z
dc.date.available 2010-08-25T19:46:16Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1134669
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201008252493 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/24900
dc.description.abstract Tässä pro gradu –tutkielmassa tarkasteltiin terapeuttien työskentely- ja vuorovaikutustyylien eroja sekä näiden erojen vaikutuksia terapian kulkuun kahden erilaiseen tulokseen johtaneen masennuksen pariterapiaprosessin kohdalla. Tutkielma on osa Jyväskylän yliopiston Dialogiset ja narratiiviset prosessit masennuksen pariterapiassa (DINADEP) –tutkimusprojektia, jonka toteutus on tapahtunut yhdessä psykiatristen ja muiden terveydenhuollon yksiköiden kanssa. Projektin aineisto on kerätty kolmen eri sairaanhoitopiirin alueelta ja jokaisessa tutkimukseen osallistuneessa yksikössä kahdesta terapeutista muodostunut työpari on hoitanut masentunutta asiakasta ja hänen puolisoaan pariterapian avulla. Tässä tutkielmassa tarkastelun kohteeksi valikoidut terapiaprosessit edustavat masennuksen oiremittareiden perusteella aineiston kahta ääripäätä, sillä toinen prosesseista on luokiteltavissa hoidon lopputuloksen suhteen onnistuneeksi ja toinen heikkoon hoitotulokseen päättyneeksi. Tutkimuksen aikana terapiaprosesseja analysoitiin aineistolähtöisesti sekä hyödyntämällä terapiakeskusteluissa ilmenevien narratiivisten prosessityyppien luokittelujärjestelmää. Terapeuttiparien toiminnassa ilmeni paljon selkeitä eroja työskentelyn jäsentyneisyyden, asiakkaita koskevien tulkintojen esittämisen, käytännön ratkaisujen etsimisen, muutospuheen myönteisyyden ja erityisesti terapian asiakaskeskeisyyden toteutumisen osalta. Kaikki edellämainitut tekijät vaikuttivat myös terapeuttisen allianssin rakentumiseen sekä ylläpitämiseen ja tätä kautta terapian etenemiseen. Tutkimuksen löydökset tarjoavat yksityiskohtaista tietoa, jota erityisesti masennusta hoitavien pariterapeuttien on mahdollista hyödyntää oman työskentelyotteensa havainnoinnin tukena. Masennuksen pariterapian onnistuneen toteuttamisen edistämiseksi tarvitaan edelleen lisää varsinkin vakioiduilla lähtöasetelmilla toteutettuja vertailevia tapaustutkimuksia erilaisiin hoitotuloksiin päättyneistä terapiaprosesseista.
dc.format.extent 46 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other masennus
dc.subject.other pariterapia
dc.subject.other terapeuttinen allianssi
dc.subject.other asiakaskeskeisyys
dc.subject.other narratiiviset prosessit
dc.subject.other terapeutin työskentelytyyli
dc.subject.other terapian tuloksellisuus
dc.subject.other ratkaisukeskeisyys
dc.subject.other muutospuhe
dc.subject.other tapaustutkimus
dc.title Kahden erilaiseen hoitotulokseen johtaneen masennuksen pariterapiaprosessin vertailua : terapeuttien toimintamallit, vuorovaikutus ja työskentelytavat tuloksellisuusnäkökulmasta
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201008252493
dc.subject.ysa masennus
dc.subject.ysa pariterapia
dc.subject.ysa asiakaslähtöisyys
dc.subject.ysa terapia
dc.subject.ysa tuloksellisuus
dc.subject.ysa terapeutit
dc.subject.ysa ratkaisukeskeisyys
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos psykologian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Psychology en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine psykologia fi
dc.contributor.oppiaine Psychology en
dc.subject.method Tapaustutkimus

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record