Kaikki paitsi musiikkikasvatus on turhaa : millä argumenteilla musiikkia puolustetaan yleissivistävän koulun oppiaineena?

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Kovanen, Timo
dc.date.accessioned 2010-08-23T10:11:46Z
dc.date.available 2010-08-23T10:11:46Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1134212
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201008232484 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/24889
dc.description.abstract Tutkimus tarkastelee musiikkikasvatusta osana yleissivistävää koulua ja sen filosofisia perusteita. Tutkimuskysymyksellä ”Millä argumenteilla musiikinopetusta perustellaan yleissivistävässä koulussa?” pyritään ensisijaisesti filosofialle luontaisella tavalla määrittelemään käsitteistöä, selkeyttämään ajattelua ja jäsentämään käytyä keskustelua. Varsinainen tutkimustulos on siten keskeisten käsitteiden jäsentäminen viitekehyksiinsä sekä tyypillisten ilmausten eli tässä tapauksessa perusteluiden muotoileminen. Tutkimus on luonteeltaan teoriaohjaava sisällönanalyysi, jossa aineisto koostuu kymmenen vuoden aikana julkaistuista, julkista keskustelua edustavista diskursseista. Aineistossa on eri tyylisiä musiikin asemaa kouluaineena käsitteleviä tekstejä Helsingin Sanomista, Opettajalehdestä, Unisonosta ja Agitatosta sekä Kasvatus-lehdestä edellisen opetussuunnitelmaprosessin ajalta. Teoreettisena taustana ovat musiikkikasvatuksen filosofian kaksi keskeisintä suuntausta praksiaalinen ja esteettinen musiikkikasvatuksen filosofia sekä opetussuunnitelman perusteiden arvopohja ja yleiset tavoitteet. Lisäksi tuloksia syventävinä teorioina toimivat Martin Buberin ajatteluun perustuva dialoginen kasvatusajattelu, Charles Taylorin ja Tapio Puolimatkan pohjalta merkitysnäkökentän ja autenttisuuden ihanteen käsitteiden avaaminen sekä modernin/postmodernin kulttuurin ja individualismin problematiikka. Lauri Rauhalan pohjalta on avattu myös kokonaisvaltaisuuden ja kokonaisvaltaisen ihmiskäsityksen luonnetta. Analyysin tulos on kiteytetty argumentaation viitekehyksessä neljään keskeiseen piirteeseen: arvoviitekehykseen, kasvuviitekehykseen, sivistysviitekehykseen ja kokonaisvaltaisuusviitekehykseen. Lisäksi arkkiperusteluiksi kiteytyy kahdeksan perustelua: musiikki on itsessään arvokasta, yhteys arvoihin ja arvotietoisuuteen, oppimisen edistäminen, itsen kasvun väline, yleissivistys, kokonaisvaltaisuuden kannalta välttämätön, merkitykset ja ymmärtäminen sekä sen intersubjektiivinen luonne.
dc.format.extent 73 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other musiikkikasvatus
dc.subject.other filosofia
dc.subject.other sisällönanalyysi
dc.subject.other merkitysnäkökenttä
dc.subject.other dialogisuus
dc.subject.other holistinen
dc.subject.other ihmiskäsitys
dc.subject.other uusliberalismi
dc.title Kaikki paitsi musiikkikasvatus on turhaa : millä argumenteilla musiikkia puolustetaan yleissivistävän koulun oppiaineena?
dc.title.alternative Millä argumenteilla musiikkia puolustetaan yleissivistävän koulun oppiaineena?
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201008232484
dc.subject.ysa musiikkikasvatus
dc.subject.ysa filosofia
dc.subject.ysa dialogisuus
dc.subject.ysa ihmiskuva
dc.subject.ysa uusliberalismi
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta humanistinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities en
dc.contributor.laitos musiikin laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Music en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine musiikkikasvatus fi
dc.contributor.oppiaine Music Education en
dc.subject.method Sisällönanalyysi

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record