Medborgarskap och språkfärdighet : språkfärdighet hos medborgarskapssökandena och språken i den medborgerliga vardagen

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Lappalainen, Maija
dc.date.accessioned 2010-08-19T11:32:53Z
dc.date.available 2010-08-19T11:32:53Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1134266
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201008192476 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/24881
dc.description.abstract Pro gradu –työni aiheena on kansalaisuus ja kielitaito. Käsittelen aihetta kahdesta eri näkökulmasta. Ensiksi selvitän, millainen on Suomen kansalaisuutta hakevien, ruotsia enemmän kuin suomea käyttävien, henkilöiden kielitaito. Tarkastelen kielitaitoa Yleisten kielitutkintojen ruotsin kielen kokeeseen kevään 2007 ja kevään 2009 välisenä aikana osallistuneiden (n=117) koetulosten avulla. Analysoin koetuloksia kvantitatiivisesti katsomalla suoria jakaumia ja kokeen eri osakokeiden arvosanojen keskiarvoja. Toiseksi otan selvää, millainen suhde kielillä on toisiinsa maahanmuuttajien arkipäivässä ja mitä maahanmuuttajat ajattelevat kansalaisuudesta ja kielitaidosta osana kansalaisuutta. Tätä varten olen haastatellut puolistrukturoidun haastattelun keinoin neljää kaksikielisellä paikkakunnalla asuvaa maahanmuuttajaa, jotka käyttävät enemmän ruotsia kuin suomea arjessaan. Vastaan tutkimuskysymyksiin teemoittelemalla haastatteluaineistoa sisällönanalyysin keinoin. Tutkimukseni perusteella noin kaksi kolmasosaa henkilöistä, jotka osallistuivat Yleisten kielitutkintojen ruotsin kokeeseen kansalaisuuden saamiseksi, saavuttivat kansalaisuuteen vaadittavan tason (vähintään yleisarvosana 3). Yleisesti ottaen kokeeseen osallistujilla oli parhaat taidot puhumisessa ja heikoimmat taidot kirjoittamisessa. Henkilöillä, jotka saavuttivat taitotason 2 (n=35), reseptiivinen kielitaito oli parempi kuin produktiivinen. Taitotaso 3 (n=67) noudatti yleistä jakaumaa: puhuminen oli vahvin osa-alue kun taas kirjoittaminen tuotti eniten vaikeuksia. Taitotasolla 4 (n=15) kieli näytettiin osaavan kokonaisuutena: osakokeiden välillä ei ollut suuria eroja. Tekemieni haastattelujen perusteella kielten suhteet toisiinsa eivät maahanmuuttajien arjessa ole mitenkään yksiselitteiset. Kielenkäyttötilanteet ovat usein monikielisiä joko siten, että yksi henkilö käyttää useita kieliä tai siten että eri henkilöt käyttävät eri kieliä. Informantit käyttävät äidinkieltään kotona sekä lukiessaan ulkomaan uutisia. Englanti, jonka informantit hallitsevat äidinkielensä jälkeen parhaiten, on kieli, jota he käyttävät ystävien ja joidenkin viranomaisten kanssa. He myös yleensä tukeutuvat englantiin kommunikaatio-ongelmissa. Ruotsillakin on sijansa informanttien arjessa. He käyttävät kieltä asioidessaan kaupassa ja esim. myös naapurien kanssa. Usein ruotsia ja englantia käytetään vuorotellen esim. asioita hoidettaessa. Suomen käyttö on hyvin vähäistä. Informantit kokevat, että kielitaito on tärkeä osa kansalaisuutta ja että kielitaito mahdollistaa integroitumisen yhteiskuntaan.
dc.format.extent 108 sivua
dc.language.iso swe
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other kansalaisuus
dc.subject.other kielitaito
dc.subject.other Eurooppalainen viitekehys
dc.subject.other Yleiset kielitutkinnot
dc.subject.other sisällönanalyysi
dc.title Medborgarskap och språkfärdighet : språkfärdighet hos medborgarskapssökandena och språken i den medborgerliga vardagen
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201008192476
dc.subject.ysa kansalaisuus
dc.subject.ysa kielitaito
dc.subject.ysa kielitutkinnot
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta humanistinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities en
dc.contributor.laitos kielten laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Languages en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine ruotsin kieli fi
dc.contributor.oppiaine Swedish en

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record