Tekstiviestikielen piirteet ja niiden yhteys luku- ja kirjoitustaitoon ja kielellisiin taitoihin : suomalainen 9-10-vuotias tekstiviestittäjänä

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Linjama, Lauri
dc.date.accessioned 2010-08-12T19:15:54Z
dc.date.available 2010-08-12T19:15:54Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1134440
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201008122459 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/24853
dc.description.abstract Tutkimuksen tavoitteena oli tutkia tekstiviestikielen piirteitä ja niiden yhteyksiä luku- ja kirjoitustaitoon ja kielellisiin taitoihin 9-10-vuotiailla lapsilla. Tutkimusaineisto on osa Iso-Britannialaisen Coventryn Yliopiston ja Jyväskylän yliopiston yhteistyönä toteutettavaa kansainvälistä vertailevaa tutkimusta, jonka tarkoituksena on tutkia lasten tekstiviestittelyn yhteyttä kirjoitetun kielen taitoihin. Tutkimus suoritettiin keväällä 2009 kolmella koululla 3. ja 4. luokalla olevien lasten keskuudessa. Tekstiviestien osalta aineistona oli oppilaiden (n = 64) kirjoittamia tekstiviestejä kuvitteellisiin tilanteisiin (tekstiviestitehtävä luokassa) ja samassa yhteydessä kirjoitettuja vastauksia toisten kirjoittamiin viesteihin. Lisäksi osalta lapsista (n = 16) oli käytettävissä heidän tutkimusviikon aikana kirjaamiaan autenttisia lähetettyjä tekstiviestejä. Tekstiviestitehtävien lisäksi osa lapsista (n = 33) osallistui kirjoitetun kielen ja kielellisten taitojen testauksiin, jotka sisälsivät luku- ja kirjoitustaidon mittoja (mekaaninen lukutaito, luetun ymmärtämisen ja oikeinkirjoitus) sekä kielellisten taitojen mittoja (sanavarasto, nopea nimeäminen, fonologinen tietoisuus ja muisti). Tulosten mukaan tekstiviestikielen keskeisiä piirteitä ovat runsas puhekielisten muotojen käyttö sekä sanojen lyhentäminen erilaisin keinoin. Kielellisten taitojen ja tekstismien (kirjakielestä poikkeavia ilmaisuja tai symboleja) käytön välillä havaittiin yhteyksiä, jotka viittaavat siihen, että runsaasti tekstismejä käyttävät 9-10-vuotiaat ovat kielellisesti taitavia. Tytöt käyttävät hieman poikia enemmän tekstismejä.
dc.format.extent 44 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other tekstiviesti
dc.subject.other luku- ja kirjoitustaito
dc.subject.other kielelliset taidot
dc.subject.other alakoulun oppilaat
dc.title Tekstiviestikielen piirteet ja niiden yhteys luku- ja kirjoitustaitoon ja kielellisiin taitoihin : suomalainen 9-10-vuotias tekstiviestittäjänä
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201008122459
dc.subject.ysa tekstiviestit
dc.subject.ysa lukutaito
dc.subject.ysa kirjoitustaito
dc.subject.ysa lapset
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta kasvatustieteiden tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Education en
dc.contributor.laitos opettajankoulutuslaitos fi
dc.contributor.laitos Department of Teacher Education en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine luokanopettajakoulutus fi
dc.contributor.oppiaine Teacher Education en

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record