Kulttuuriperintökokoelmien suojelu, evakuointi ja jälkihoito onnettomuustilanteissa

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Wirilander, Heidi
dc.date.accessioned 2010-08-05T18:22:21Z
dc.date.available 2010-08-05T18:22:21Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1134590
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201008052401 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/24756
dc.description.abstract Museologian Pro gradussa tutkittiin kulttuuriperintökokoelmien pelastussuunnitelmien toimivuutta kohteisiin sijoitetun irtaimen kulttuuriperinnön suojelu-, evakuointi- ja jälkihoitoprosessien näkökulmasta katsottuna. Tutkielmassa tarkastellaan kuuden tutkimuksen otokseen satunnaisotannalla valitun onnettomuuskohteen kulttuuriperintökokoelmien suojelua, evakuointia sekä onnettomuuden jälkihoitoa kokoelmavaurioiden minimoinnin ja ennaltaehkäisevän konservoinnin näkökulmasta. Pro gradu sijoittuu museografian, kokoelmaturvallisuuden ja ennaltaehkäisevän konservoinnin tutkimusalueille. Pro gradu -tutkielma toteutettiin tapaustutkimuksena. Tutkimukseen valittujen kohteiden onnettomuustyypit ja pelastustöiden kulku kartoitettiin haastattelemalla onnettomuuskohteiden omistajaorganisaation edustajia. Organisaatiot nimesivät itse henkilön, jota onnettomuuden tapahtumista haastateltiin. Haastatteluaineistojen sisällöt analysoitiin laadullisin tutkimusmenetelmin. Haastatteluja tarkasteltiin kuuden kokoelmaturvallisuuden riskien hallinnan valmiuksiin vaikuttavan osa-alueen pohjalta. Tutkimusaineiston pohjalta havaittiin, että Suomessa kulttuurihistoriallisesti merkittävien kokoelmien omistajien valmiudet laatia kulttuuriperintökokoelmilleen suojelu- tai pelastussuunnitelmia riippuvat sekä käytettävissä olevista taloudellisista resursseista että organisaation käytettävissä olevan asiantuntijahenkilöstön olemassaolosta. Kohteisiin sijoitettujen kulttuuriperintökokoelmien vaurioitumismekanismien todettiin olevan riippuvainen onnettomuuden laadusta sekä pelastus- ja jälkihoitotyössä käytetyistä menetelmistä. Jälkihoidon tehokkuus lisävaurioiden minimoinnin kannalta oli riippuvainen onnettomuustilanteessa käytettävissä olevan asiantuntijahenkilöstön määrästä ja käytettävissä olevista pelastusmateriaaleista ja -työvälineistä. Tutkittujen onnettomuuksien pohjalta voidaan todeta, että Suomessa ei ole olemassa valmiita toimintamalleja erilaisiin onnettomuus ja katastrofitilanteisiin, joiden avulla kulttuuriperintökokoelmien vauriot voitaisiin minimoida pelastus, evakuointi ja jälkihoitotyön aikana.
dc.format.extent 147 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other Museologia
dc.subject.other museografia
dc.subject.other kulttuuriperintökokoelmat
dc.subject.other irtain kulttuuriperintö
dc.subject.other asiakirjallinen kulttuuriperintö
dc.subject.other kokoelmien pelastustyö
dc.subject.other kokoelmien jälkihoito
dc.subject.other kokoelmaturvallisuus
dc.subject.other ennaltaehkäisevä konservointi
dc.title Kulttuuriperintökokoelmien suojelu, evakuointi ja jälkihoito onnettomuustilanteissa
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201008052401
dc.subject.ysa museologia
dc.subject.ysa kulttuuriperintö
dc.subject.ysa kokoelmat
dc.subject.ysa konservointi
dc.subject.ysa suojelu
dc.subject.ysa evakuointi
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta humanistinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities en
dc.contributor.laitos taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Art and Cultural Studies en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine museologia fi
dc.contributor.oppiaine Museology en

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record