How do parents help? : Parental involvement in children s learning of German as an A2-language

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Kärkkäinen, Leena
dc.date.accessioned 2010-08-05T07:15:30Z
dc.date.available 2010-08-05T07:15:30Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/24754
dc.description.abstract  Tämän tutkielman tarkoituksena oli saada selville kuinka kuudesluokkalaisten saksanopiskelijoiden vanhemmat auttavat lapsiaan saksan kotitehtävien teossa ja kokeisiin lukemisessa. Tutkimuksessa pohdittiin, kenen aloitteesta lapsia autetaan, mitä mieltä lapset ovat vanhempiensa avusta ja mistä syistä vanhemmat mahdollisesti eivät auta lapsiaan. Vanhempien lastensa koulunkäyntiin osallistumisen positiiviset vaikutukset on jo todistettu monessa tieteellisessä tutkimuksessa, mutta vanhempien osallistumista A-saksan lukijoiden opiskeluun ei juuri ole tutkittu. Tutkimuksessa pyrittiin myös selvittämään voisiko vanhempien aktiivisuus/epäaktiivisuus vaikuttaa siihen, että saksaa opiskelevien koululaisten määrä vähenee Suomen kouluissa jatkuvasti, sillä aiempaa tutkimusta aiheesta ei ole tehty. Tutkimus toteutettiin kahdessa keskisuomalaisessa koulussa vuoden 2010 alussa. Aineisto kerättiin kahden suomenkielisen kyselyn avulla, joista toinen oli suunniteltu oppilaille ja toinen opettajille. Kyselyssä ei siis otettu huomioon vanhempien omaa näkemystä heidän mahdollisesti antamastaan avusta. Kyselyt olivat noin neljäsivuisia ja koostuivat sekä avoimista että monivalintakysymyksistä. Tutkimuksessa kävi ilmi, että vanhemmat auttoivat lapsiaan useimmiten sanojen harjoittelussa. Lukiessaan kokeita varten tai tehdessään kotitehtäviä lapset eivät pyytäneet apua aivan yhtä usein kuin vanhemmat sitä heille tarjosivat. Suurin osa vanhemmista auttoikin lapsiaan hyvin aktiivisesti, mikä on varmasti osaltaan vaikuttanut siihen, että lapset vielä opiskelevat saksaa eivätkä ole jättäneet saksanopintojaan kesken. Yleisimmät syyt sille, etteivät vanhemmat auttaneet lapsiaan olivat vanhempien huonot saksantaidot tai se, että vanhemmat olivat väsyneitä eikä heillä siksi ollut tarpeeksi energiaa lastensa auttamiseen. Tutkimuksen tuloksista hyödytään monessakin asiassa. Vanhemmat näyttävät tukevan lastensa saksanopiskelua paljon, mutta koska A-saksan opiskelijoiden määrä laskee yhä, tulisi kyseistä ilmiötä tutkia myös muista näkökulmista. Myös sen, että vanhemmat auttavat lapsiaan lähinnä vain sanojen opettelussa tulisi herättää opettajat antamaan vanhemmille tuoreempia ja luovempia työvälineitä lasten auttamiseen. Lisäksi sen, että lapset suurimmaksi osaksi arvostavat vanhempiensa apua, vaikkeivät sitä ääneen sanoisikaan, tulisi saada vanhemmat ymmärtämään heidän antamansa avun tärkeys.    en
dc.language.iso eng
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights openAccess en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other second language learning en
dc.subject.other parents and homework en
dc.subject.other parental involvement en
dc.title How do parents help? : Parental involvement in children s learning of German as an A2-language
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201008052397
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Kandidaatintutkielma fi
dc.type.ontasot Bachelor's thesis en
dc.contributor.tiedekunta Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities and Social Sciences en
dc.contributor.laitos Kieli- ja viestintätieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Language and Communication Studies en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine English en
dc.contributor.oppiaine englannin kieli fi

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record