Happiness, enthusiasm, anxiety, or even hatred? : Self-Portraits as a Means of Exploring Young Students´ Emotions towards Learning EFL

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Hautamäki, Annikka
dc.date.accessioned 2010-08-05T07:11:56Z
dc.date.available 2010-08-05T07:11:56Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/24753
dc.description.abstract  Emootiot eli tunteet ovat osa ihmisten jokapäiväistä käyttäytymistä ja siten myös oppimista. Erityisesti vieraan kielen oppiminen voi herättää oppijassa monenlaisia emootioita, jotka voivat vaikuttaa myös oppimismotivaatioon, asenteisiin kielen oppimista kohtaan sekä lopulta myös oppimistuloksiin. Yleensä positiivisten emootioiden on ajateltu vaikuttavan myönteisesti oppimiseen, kun taas negatiivisten emootioiden on nähty häiritsevän oppimista. Tämän pääasiassa laadullisen proseminaaritutkielman tarkoituksena oli tutkia kahden keskisuomalaisen alakoululuokan oppilaiden emootioita englannin oppimista kohtaan. Emootioita on tutkittu kielen oppimisen ja opettamisen alalla jo jonkin verran, mutta tämä tutkimus tarkasteli niitä nimenomaan oppilaiden näkökulmasta heidän omakuviensa kautta, joita ei vielä juurikaan ole osattu hyödyntää vieraan kielen oppimisen tutkimuksessa. Aineisto (N=30) kerättiin pyytämällä alakoulun neljännen ja viidennen luokan oppilaita piirtämään kuva itsestään englannin oppijoina. Analyysi- ja käsittelyosuudessa oppilaiden omakuvia tarkasteltiin ennen kaikkea emootioiden valossa, ja lisäksi ne luokiteltiin kolmeen eri kategoriaan: positiiviseen, neutraaliin tai negatiiviseen. Lisäksi vertailtiin omakuvien tapahtumapaikkoja eli erilaisia ympäristöjä, joihin oppilaat piirsivät itsensä englannin oppijoina. Tutkimustulosten perusteella vaikuttaa siltä, että suurimmalla osalla tutkimukseen osallistuneista oppilaista emootiot englannin oppimista kohtaan olivat itse asiassa erittäin positiivisia (keskimäärin noin 86,6 %:lla oppilaista positiivisia emootioita). Oppilaat näkivät itsensä piirroksissa oppimassa englantia paitsi perinteisesti luokkahuoneessa, myös sen ulkopuolella harrastusten parissa sekä kotona erilaisten medioiden ympäröimänä. Sukupuolten välillä ei näyttänyt olevan merkittäviä eroja. Aineiston rajallisuuden vuoksi tulosten perusteella ei kuitenkaan voi tehdä laajempia johtopäätöksiä, ja jatkotutkimusta tarvitaan edelleen muun muassa selvittämään millaiset tekijät vaikuttavat oppilaiden positiivisiin ja negatiivisiin emootioihin. Mielestäni myös kieltenopettajien olisi hyvä olla tietoisia oppilaiden emootioiden vaikutuksista oppimiseen, sillä heillä on keskeinen rooli paitsi oppilaidensa ohjaajina, myös tukijoina ja kannustajina oppimisprosessin eri vaiheissa.    en
dc.language.iso eng
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights openAccess en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other emotions en
dc.subject.other self-portrait en
dc.subject.other English as a Foreign Language en
dc.title Happiness, enthusiasm, anxiety, or even hatred? : Self-Portraits as a Means of Exploring Young Students´ Emotions towards Learning EFL
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201008052396
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Kandidaatintutkielma fi
dc.type.ontasot Bachelor's thesis en
dc.contributor.tiedekunta Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities and Social Sciences en
dc.contributor.laitos Kieli- ja viestintätieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Language and Communication Studies en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine English en
dc.contributor.oppiaine englannin kieli fi

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record