Graduate employment : career expectations of University of Jyväskylä students in languages

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Jäntti, Hanna
dc.date.accessioned 2010-08-03T08:57:32Z
dc.date.available 2010-08-03T08:57:32Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1134626
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201008032391 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/24750
dc.description.abstract Akateeminen työympäristö on kohdannut viime vuosina suuria muutoksia. Teknologioiden kehitys on mahdollistanut, mutta myös samalla vaatinut, että korkeakoulutuksesta on tullut osa yhä useamman suomalaisen elämää. Työelämässä pärjääminen vaatii akateemisilta asiantuntijoilta erilaisia kvalifikaatioita ja kompetensseja. Pysyäkseen työympäristöjen kehityksessä mukana myös korkeakoulujen täytyy kehittää tarjoamaansa opetusta. Tämän tutkielman tarkoituksena oli selvittää minkälaisia uraodotuksia Jyväskylän yliopiston kielten laitoksen pääaineopiskelijoilla on. Kyselylomakkeen avulla saatiin tietoa yhteensä 368 opiskelijalta. Tutkimus toteutettiin pääosin kvantitatiivisia menetelmiä käyttäen ja vain muutamaa avointa kysymystä tarkasteltiin kvalitatiivisesti. Tulososio jaettiin neljään osaan kunkin tutkimuskysymyksen mukaisesti, jotka käsittelivät opiskeluun liittyviä odotuksia, ammattikuvan muodostumista opintojen aikana, opiskelijoiden käsityksiä työelämän vaatimista tärkeimmistä ominaisuuksista ja valmiuksista sekä opintojen työelämään antamia valmiuksia. Tärkeimmät syyt opinto-ohjelman valitsemiseen olivat olleet kiinnostus alaa kohtaan ja halu saada tutkinto sekä ammatti. Enemmistö opiskelijoista oli tyytyväisiä opinto-ohjelmaansa. Puolet vastaajista oli jo varma tulevasta ammatistaan ja opettajan tehtävät oli mainittu useimmin. Kuitenkin yli puolet vastaajista oli huolissaan työllistymisestään. Eniten mielikuvaan työllistymisestä olivat vaikuttaneet pää- ja sivuaineopinnot. Työllistymisen kannalta olennaisimmiksi ominaisuuksiksi ja valmiuksiksi vastaajat valitsivat kommunikointitaidot ja motivaation. Työkokemusta arvostettiin yllättävän vähän. Opintojen vastaavuuteen työelämän vaatimuksien kanssa oltiin melko tyytyväisiä. Yleisesti ottaen opintoja haluttiin kehittää enemmän käytännönläheisempään suuntaan.
dc.format.extent 95 sivua
dc.language.iso eng
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other education
dc.subject.other employment
dc.subject.other occupational image
dc.subject.other qualification
dc.title Graduate employment : career expectations of University of Jyväskylä students in languages
dc.title.alternative Career expectations of University of Jyväskylä students in languages
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201008032391
dc.subject.ysa koulutus
dc.subject.ysa korkea-asteen koulutus
dc.subject.ysa työelämä
dc.subject.ysa työllistyminen
dc.subject.ysa pätevyys
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta humanistinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities en
dc.contributor.laitos kielten laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Languages en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine englannin kieli fi
dc.contributor.oppiaine English en

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record