"Sit se meni ja tuli hetken päästä takas" : verbit mennä ja tulla suomi toisena kielenä -oppijoiden teksteissä

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Puhakka, Martta
dc.date.accessioned 2010-07-13T09:50:04Z
dc.date.available 2010-07-13T09:50:04Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1132639
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201007132299 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/24649
dc.description.abstract Tutkin pro gradu -työssäni, miten S2-oppijoiden mennä- ja tulla-verbien käyttö kirjallisissa tuotoksissa kehittyy Eurooppalaisen viitekehyksen (EVK) taitotasolta toiselle siirryttäessä eli millaista kehityskulkua sanastonoppimisessa on nähtävissä näiden verbien osalta. Tutkielmani liittyy menetelmiltään ja aineistoltaan Linguistic Basis of the Common European Framework Levels -hankkeeseen (Cefling), jossa tavoitteena on yhdistää toisen kielen oppimisen ja kielitaidon arvioinnin tutkimusta. Mennä- ja tulla-verbien käyttöä lähestyn DEMfad-mallin (Franceschina et al 2006) taajuuden (frequency), tarkkuuden (accuracy) ja jakauman (distribution) kautta, mitkä liittyvät käsitteisiin sujuvuus, tarkkuus ja kompleksisuus. Frekvenssissä tutkitaan, kuinka paljon tulla- ja mennä-verbejä esiintyy tuhatta sanaa kohden, tarkkuudessa, miten usein esiintymät ovat oikein/väärin ja jakaumassa, millaisissa merkityksissä verbejä käytetään. Aineistona tutkimuksessa ovat Cefling-hankkeen nuorten S2-oppijoiden tekstit (tasoilta A1 – B2 yhteensä 527 kappaletta) sekä Yleisten kielitutkintojen (YKI) aikuisten S2-oppijoiden tekstit (tasoilta A1 – C2 yhteensä 669 kappaletta). Koululaiset käyttävät mennä- ja tulla-verbejä frekvenssiltään eniten taitotasolla A2. YKI-aineistossa mennä-verbiä käytetään eniten tasolla A2 ja tulla-verbiä tasolla A1. Tulla-verbi on koululaisaineistossa jokaisella kielitaidon tasolla (A1-B2) frekvenssiltään yleisempi kuin mennä. YKI-aineistossa tulla on yleisempi kaikilla muilla tasoilla paitsi tasolla A2. Eri tekstilajien välillä on eroja mennä- ja tulla-verbien käytössä. Koululaiset myös käyttävät mennä- ja tulla-verbejä jonkin verran enemmän kuin aikuiset. Merkityksen tarkkuudessa tutkittujen verbien käyttö oikeissa konteksteissa osataan jo A1-tasolta lähtien lähes täydellisesti. Tulla ja mennä-verbeillä muodon tarkkuus on suurempi koululaisilla kuin YKI-aineiston oppijoilla kaikilla muilla tasoilla paitsi tasolla A2. Koululaiset hallitsevat mennä- ja tulla-verbien muodon jo B1-tasolta, mutta YKI-aineistossa ne hallitaan vasta B2-tasolta. Distribuution tutkimuksessa selvisi, että jo alkeiskielitasolta (A1 – A2) mennä- ja tulla-verbejä käytetään hyvin monenlaisissa merkityksissä. Yleisin tyyppi on liikeverbityyppi mennä tai tulla johonkin paikkaan, mutta jo alkeistasoilta asti on esimerkiksi idiomaattisia ilmauksia sekä tulla-verbin futuurista käyttöä.
dc.format.extent 105 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other toisen kielen oppiminen
dc.subject.other S2
dc.subject.other sanaston oppiminen
dc.subject.other mennä-verbi
dc.subject.other tulla-verbi
dc.subject.other EVK
dc.subject.other taitotasot
dc.title "Sit se meni ja tuli hetken päästä takas" : verbit mennä ja tulla suomi toisena kielenä -oppijoiden teksteissä
dc.title.alternative Verbit mennä ja tulla suomi toisena kielenä -oppijoiden teksteissä
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201007132299
dc.subject.ysa suomen kieli
dc.subject.ysa toinen kieli
dc.subject.ysa sanastot
dc.subject.ysa oppiminen
dc.subject.ysa verbit
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta humanistinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities en
dc.contributor.laitos kielten laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Languages en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine suomen kieli fi
dc.contributor.oppiaine Finnish en

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record