Lievää Alzheimerin tautia sairastavien henkilöiden ja heidän omaishoitajiensa sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttö ja siihen yhteydessä olevat tekijät

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Eronen, Johanna
dc.date.accessioned 2010-07-13T05:53:22Z
dc.date.available 2010-07-13T05:53:22Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1132638
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/24646
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201007132294 en
dc.description.abstract Alzheimerin tauti on yleisin dementiaa aiheuttava sairaus. Alzheimerin tautia sairastavien henkilöiden itsenäinen selviytyminen heikkenee taudin oireiden etenemisen myötä. Omaishoitajan avustuksella moni muistisairas henkilö pystyy asumaan omassa kodissaan vielä siinäkin vaiheessa, kun se yksin olisi mahdotonta. Läheisen ihmisen omaishoitajana toimiminen on raskasta työtä ja moni omaishoitaja kokee olevansa psyykkisesti ja fyysisesti kuormittunut. Omaishoitajan ja muistisairaan henkilön tukena ovat useat sosiaali- ja terveyspalvelut, joiden tarkoituksena on tukea toimintakykyä, mahdollistaa kotona asuminen ja parantaa omaishoitajan jaksamista. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää lievää Alzheimerin tautia sairastavien henkilöiden ja heidän omaishoitajiensa sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttöä ja sitä, vaikuttaako palveluiden käyttöön omaishoitajan kokema kuormitus, Alzheimerin taudin vaikeusaste, sairastuneen henkilön terveydentila ja avun tarve. Tutkimuksen kohteena olivat kolmen keski- ja itäsuomalaisen sairaanhoitopiirin alueilla asuvat omaishoitoperheet, joissa hoidettava henkilö asuu kotona ja sairastaa lievää Alzheimerin tautia. Omaishoitajista puolisoita oli 170 ja muita omaishoitajia 71. Tutkimus on poikkileikkaustutkimus ja osa Itä-Suomen yliopistossa käynnissä olevaa ALSOVA-projektia . Suurin osa (97,1 %) Alzheimerin tautia sairastavista oli käynyt edeltävän vuoden aikana lääkärissä, joko perusterveydenhuollossa, erikoissairaanhoidossa tai yksityisellä lääkärillä. Käyntejä terveyskeskuslääkärillä ja terveyskeskuksen päivystyspoliklinikalla oli vähemmän puoliso-omaishoitajien hoidettavilla henkilöillä kuin muiden omaishoitajien hoidettavilla henkilöillä. Muista palveluista käytetyimpiä olivat yhteydenotto dementianeuvojaan (39 %), eläkkeensaajan hoitotuki (35,3 %), käynnit päivystyspoliklinikalla (34 %) ja vuodeosastohoito (24,9 %). Käytetyimmistä palveluista eläkkeensaajan hoitotuen saamisen todettiin olevan yhteydessä omaishoitajan arvioimaan muistisairaan henkilön terveydentilaan ja avuntarpeeseen IADL-toiminnoissa; päivystyspoliklinikkakäyntien avuntarpeeseen ADL- ja IADL-toiminnoissa ja yhteydenoton dementianeuvojaan avuntarpeeseen IADL-toiminnoissa. Lääkäripalveluiden saatavuus ja hoitoon pääsy on muistisairaan henkilön kannalta tärkeää. Lääkäreillä ja dementianeuvojilla on tärkeä rooli tiedonantajana sairastuneille henkilöille ja heidän omaisilleen itse sairaudesta sekä heille tarjolla olevista palveluista.
dc.format.extent 51 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.title Lievää Alzheimerin tautia sairastavien henkilöiden ja heidän omaishoitajiensa sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttö ja siihen yhteydessä olevat tekijät
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201007132294
dc.subject.ysa Alzheimerin tauti
dc.subject.ysa muistisairaudet
dc.subject.ysa omaishoitajat
dc.subject.ysa terveyspalvelut
dc.subject.ysa sosiaalipalvelut
dc.subject.ysa kuormitus
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta liikuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Sport and Health Sciences en
dc.contributor.laitos terveystieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Health Sciences en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine gerontologia ja kansanterveys fi
dc.contributor.oppiaine Gerontology and Public Health en

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record