Kuoro hyvinvoinnin rakentajana : tapaustutkimus Jyväskylän Musica-kuorosta

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Salmenkangas, Janne
dc.date.accessioned 2010-07-09T11:49:35Z
dc.date.available 2010-07-09T11:49:35Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1132536
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201007092291 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/24645
dc.description.abstract Tämän laadullisen tapaustutkimuksen tarkoituksena oli selvittää millaista ja missä määrin yhteisöllisyyttä koettiin Jyväskylän Musica-kuorossa tutkimuksen tekemisen hetkellä (keväällä 2009). Musica-kuoro on sekakuoro, joka koostuu pääosin opiskelijoista ja jota johtaa Pekka Kostiainen. Tutkimuksen keskeisiksi käsitteiksi muodostuivat yhteisöllisyys, sosiaalinen pääoma sekä hyvinvointi. Sosiaalisen pääoman teoriasta tukeuduin Putnamin (1993) teoriaan, jossa luottamus, sosiaalinen verkosto ja vastavuoroisuuden normit nousevat etusijalle. Granovetterin teorialla (1973) heikkojen siteiden voimasta oli myös merkittävä osuus. Kuoroa koskeva aineisto hankittiin käyttäen kyselylomaketta, jossa selvitettiin kuorolaisten ystävyyssuhteiden määrää ja laatua, harrastamista sekä yhdistysaktiivisuutta, yhteisöjen merkitystä, luottamusta, kuorossa koettuja tunne-elämyksiä ja kuoron mahdollista vaikutusta laulajan fyysiseen, psyykkiseen sekä sosiaaliseen hyvinvointiin. Tutkimus vahvisti osaltaan jo aiemmin kuoron sosiaalista puolta käsittelevien tutkimusten tuloksia. Eroavaisuuksia löytyi myös, mutta ne eivät muuttaneet tulosten linjaa merkittävästi, sillä pääosin tulokset olivat yhtenevät. Tuloksissa suurimman painoarvon saivat olettamusten mukaisesti kohdat, jotka liittyivät yhteisöllisyyteen. Musica-kuoron sosiaalinen verkosto oli melko tiivis, ja verkostoituminen miesten välillä oli tiheämpää kuin naisten välillä. Tuloksista ilmeni, että negatiiviset sosiaaliset tilanteet olivat kuorossa harvinaisia. Kuorolaiset olivat hyvin aktiivisia kulttuurin harrastajia ja myös aktiivisesti yhdistystoiminnassa mukana. Kuorossa keskustellaan usein henkilökohtaisemmista asioista kuin muissa yhteisöissä. Kuorossa koetut tunne-elämykset olivat voimakkaita ja ne olivat voimakkaimmillaan esiintymisissä ja niiden jälkeisissä tilanteissa. Vastaajat uskoivat kuorolaululla olevan vaikutusta fyysiseen terveyteen ja kokivat itsensä keskimäärin fyysisesti hyväkuntoisiksi.
dc.format.extent 100 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other Musica-kuoro
dc.title Kuoro hyvinvoinnin rakentajana : tapaustutkimus Jyväskylän Musica-kuorosta
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201007092291
dc.subject.ysa kuorot
dc.subject.ysa sosiaaliset verkostot
dc.subject.ysa yhteisöt
dc.subject.ysa sosiaalinen pääoma
dc.subject.ysa hyvinvointi
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta humanistinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities en
dc.contributor.laitos musiikin laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Music en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine musiikkikasvatus fi
dc.contributor.oppiaine Music Education en
dc.subject.method tapaustutkimus fi

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record