Opsi popsi porkkanaa : luokanopettajaopiskelijat opetussuunnitelman käyttäjinä

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Peltonen, Kaisa
dc.contributor.author Ryynänen, Miika
dc.date.accessioned 2010-07-05T16:16:05Z
dc.date.available 2010-07-05T16:16:05Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1145306
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201007052262 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/24611
dc.description.abstract Tiivistelmä Peltonen, K. & Ryynänen, M. 2010. Opsi popsi porkkanaa – Luokanopettajaopiskelijat opetussuunnitelman käyttäjinä. Jyväskylän yliopisto. Opettajankoulutuslaitos. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma, 95 sivua + liitteet 3 sivua. Tutkielmassamme tarkastelemme, millaisia käsityksiä ja käyttökokemuksia päättövaiheen luokanopettajaopiskelijoilla on perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista. Selvitimme, minkälaisilla tekijöillä on merkitystä opiskelijan opetussuunnitelman käytön kannalta ja miten opiskelija on hyödyntänyt opetussuunnitelmaa opetuksen suunnittelussa päättöharjoittelussa. Fenomenologis-hermeneuttisen tutkimusotteen ohella olemme tarkastelleet aihettamme kriittisen teorian kautta. Vahvana näkökulmana koko tutkielman läpi on opettajakoulutuksen arviointi ja kehittäminen. Keräsimme aineiston teemahaastattelun avulla. Haastattelimme kahdeksaa päättöharjoittelun suorittanutta opettajaopiskelijaa, jotka jakautuivat opetussuunnitelman käyttäjiin (5) ja ei-käyttäjiin (3). Opetussuunnitelman käyttäjät hyödynsivät opetussuunnitelmaa päättöharjoittelussa ja pitivät sitä suunnittelun lähtökohtana. Ei-käyttäjät eivät hyödyntäneet opetussuunnitelmaa päättöharjoittelussa ja pitivät sitä lähinnä apuvälineenä, johon saattoi turvautua tarpeen tullen. Aineiston pohjalta voimme todeta kaikkien opiskelijoiden suhtautuvan myönteisesti opetussuunnitelmaan, mutta sen käyttöä ei koettu ongelmattomaksi tai velvoittavaksi kaikissa tilanteissa. Tutkielmassamme ilmeni, että opetusharjoittelut ja opettajankoulutus laajemmin eivät ole ohjanneet kaikkien haastattelemiemme opiskelijoiden opetussuunnitelmakäsityksiä kohti nykyistä dynaamista opetussuunnitelmakäsitystä. Ellei opiskelija ole omaksunut opetussuunnitelmaa toimintaansa ohjaavaksi työvälineeksi, on opiskelijan helppo sivuuttaa opetussuunnitelma opetusharjoitteluissa suunnitellessaan opetustaan, etenkin nykyisten ohjauskäytänteiden vuoksi. Avainsanat: käsitykset, luokanopettajaopiskelijat, opetusharjoittelu, opettajankoulutus, opetussuunnitelma, suunnittelu, tavoitteet
dc.format.extent 98 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other käsitykset
dc.subject.other luokanopettajaopiskelijat
dc.subject.other opetusharjoittelu
dc.subject.other opettajankoulutus
dc.subject.other opetussuunnitelma
dc.subject.other suunnittelu
dc.subject.other tavoitteet
dc.title Opsi popsi porkkanaa : luokanopettajaopiskelijat opetussuunnitelman käyttäjinä
dc.title.alternative Luokanopettajaopiskelijat opetussuunnitelman käyttäjinä
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201007052262
dc.subject.ysa käsitykset
dc.subject.ysa opiskelijat
dc.subject.ysa luokanopettajat
dc.subject.ysa opetusharjoittelu
dc.subject.ysa opettajankoulutus
dc.subject.ysa opetussuunnitelmat
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta kasvatustieteiden tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Education en
dc.contributor.laitos opettajankoulutuslaitos fi
dc.contributor.laitos Department of Teacher Education en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine luokanopettajakoulutus fi
dc.contributor.oppiaine Teacher Education en

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record