British Muslims in print : discursive representations of a minority in news texts

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Hurtig, Johanna
dc.date.accessioned 2010-07-01T11:27:08Z
dc.date.available 2010-07-01T11:27:08Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1132212
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201007012206 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/24566
dc.description.abstract Tutkielma tarkastelee brittimuslimien representaatioita 44 maalis-huhtikuussa 2007 julkaistussa uutisessa seuraavien tutkimuskysymysten valossa: 1) Kuinka The Daily Telegraph ja The Guardian representoivat brittimuslimeja? 2) Miten uutisten kielelliset valinnat vaikuttavat representaatioihin ja missä määrin journalistiset- ja muut diskursiiviset käytänteet sanelevat näitä valintoja? 3) Uusintavatko lehdet vallitsevia negatiivisia ja syrjiviä representaatioita vai pyrkivätkö ne muuttamaan representaatioita ja sitä kautta myös yhteiskunnallista todellisuutta? Kriittisen diskurssianalyysin metodeihin perustuva tutkimus analysoi uutisten kielellisiä piirteitä, kuten brittimuslimeja kuvaavia substantiiveja ja adjektiiveja, niiden merkityksiä ja niissä ilmeneviä yhteiskunnallisen vallan rakenteita. Myös tekstien lauseisiin sisältyviä esittämisen prosesseja tarkastellaan transitiivisuusanalyysin keinoin. Koska diskurssit osaltaan rakentavat ja uusintavat yhteiskunnallista todellisuutta, työ sivuaa myös uutisten tuotantoprosessin ja aihevalinnan vaikutuksia representaatioihin. Tutkimuksen tulokset tukevat aiempien aiheesta tehtyjen tutkimusten tuloksia ja osoittavat, että analysoidut uutiset pääosin uusintavat brittilehdistölle perinteisiä negatiivisia esittämisen tapoja. The Guardian pyrkii kuitenkin muutamissa uutisissa omaksumaan muslimien näkökulman. Uutisointi kytkeytyy lähinnä terrorismin, politiikan ja oikeudenkäyntien konteksteihin. Brittimuslimeja kuvaavat substantiivit ja adjektiivit edustivat perheen, yhteiskunnallisen uhkan, kansalaisuuden, ammatin ja uskonnon diskursseja. Viidesosa nimityksistä esitti brittimuslimit uhkana. Transitiivisuusanalyysi osoitti, että brittimuslimeja kuvattiin useimmiten materiaalisilla tekemisen prosesseilla, joissa heidät esitettiin pääosin väkivaltaisten tai muuten vahingollisten tekojen kohteina tai tekijöinä. Aineistosta nousi esiin kolme vallitsevaa representaatiota: 1) Brittimuslimit sosiaalisten ongelmien uhreina, 2) Brittimuslimit ongelmien aiheuttajina ja 3) Brittimuslimit uhkana yhteiskunnalliselle turvallisuudelle.
dc.format.extent 134 sivua
dc.language.iso eng
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights restrictedAccess fi
dc.subject.other critical discourse analysis
dc.subject.other representation
dc.subject.other news
dc.subject.other british muslims
dc.subject.other minorities
dc.title British Muslims in print : discursive representations of a minority in news texts
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201007012206
dc.subject.ysa representaatio
dc.subject.ysa muslimit
dc.subject.ysa uutiset
dc.subject.ysa vähemmistöt
dc.subject.ysa Iso-Britannia
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta humanistinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities en
dc.contributor.laitos kielten laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Languages en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine englannin kieli fi
dc.contributor.oppiaine English en
dc.rights.restriction Aineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/kokoelmat/arkistotyoasema. fi
dc.rights.restriction This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation. en

This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record