Säveltäminen vuorovaikutuksena : musiikkiopiston tilausteoksen sävellysprosessi diskursiivisena kohtauspaikkana

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Penttinen, Kristiina
dc.date.accessioned 2010-06-30T08:17:36Z
dc.date.available 2010-06-30T08:17:36Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1132152
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201006302186 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/24547
dc.description.abstract Tutkimuksessa selvitettiin, millaiseksi Lapin musiikkiopiston tilaussävellys, oppilasorkesteriteos Revontuulet, ja sen sävellysprosessi muotoutuivat säveltäjän ja musiikkiopiston välisessä vuorovaikutuksessa. Tilaussävellys oli osa valtakunnallista Säveltäjä musiikkioppilaitoksessa -hanketta, johon Lapin musiikkiopisto osallistui valitsemalla kotisäveltäjäkseen yhden lukuvuoden ajaksi säveltäjä Sanna Ahvenjärven. Tutkimuksessa tarkasteltiin säveltämistä vuorovaikutuksen näkökulmasta. Tutkimus suoritettiin laadullisena tapaustutkimuksena, jossa tilaussävellystä ja sen sävellysprosessia jäsennettiin sekä säveltämisen teorioiden että kriittisen diskurssianalyysin avulla. Säveltämisen teorioiden avulla tarkasteltiin säveltämistä monivaiheisena prosessina, ja kriittisen diskurssianalyysin avulla tarkasteltiin tilausteoksen kytköksiä sitä ympäröiviin diskursiivisiin ja sosiokulttuurisiin muodostelmiin. Aineistoina käytettiin tilaussävellyksen nuottimateriaalia (luonnoksia ja valmista partituuria), säveltäjän haastatteluja, tallenteita oppilasorkesterin harjoituksista, säveltäjän ja kapellimestarin välistä sähköpostikirjeenvaihtoa sekä tutkija-kapellimestarin pitämää kenttäpäiväkirjaa hankkeen ajalta. Aineistojen analyysissa sävellysprosessi jäsentyi kolmeen päävaiheeseen: valmistelu- , toteutus- ja korjausvaiheeseen. Tutkimus osoitti, että säveltäjä käytti sävellysprosessin aikana vuorovaikutusta musiikkiopiston opettajien, oppilaiden ja nykymusiikkiasiantuntijoiden kanssa yhtenä sävellysstrategiana peilatakseen sävellysideoitaan. Tärkeimmäksi vuorovaikutuksen muodoksi nousi workshop-työskentely oppilasorkesterin kanssa, jossa säveltäjällä oli mahdollisuus testata tilausteoksessa käytettäviä ainesosia myös käytännössä soittajien kanssa. Vuorovaikutteisuuden lisäksi säveltämistä ohjasivat kokonaisdramaturginen ajattelu ja pyrkimys monipuoliseen sointivärien käyttöön. Sävellysprosessin merkittävin käännekohta oli säveltäjän päätös pyrkiä oman modernistisen sävellystyylinsä säilyttämiseen ja etsiä sen toteuttamiseen uudenlaisia, oppilassoittajille soveltuvia keinoja. Kriittisen diskurssianalyysin viitekehyksessä tarkasteltuna Revontuulet näyttäytyi moniäänisenä musiikkitekstinä, johon on rakentunut erilaisia diskursiivisia ja sosiokulttuurisia käytäntöjä edustavia kerrostumia. Revontuulten diskursiiviselle rakenteelle on ominaista toisilleen vastakkaisina näyttäytyvien aspektien kohtaaminen, mikä ilmeni nuottitekstin vapauden ja tarkkuuden kysymyksinä, modernistisen ja pedagogisen diskurssin sulautumisena sekä modernistisen ja traditionalistisen ideologian yhteentörmäyksinä.
dc.format.extent 112 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other Ahvenjärvi, Sanna
dc.subject.other sävellysprosessi
dc.title Säveltäminen vuorovaikutuksena : musiikkiopiston tilausteoksen sävellysprosessi diskursiivisena kohtauspaikkana
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201006302186
dc.subject.ysa säveltäminen
dc.subject.ysa säveltäjät
dc.subject.ysa vuorovaikutus
dc.subject.ysa musiikkioppilaitokset
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta humanistinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities en
dc.contributor.laitos musiikin laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Music en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine musiikkitiede fi
dc.contributor.oppiaine Musicology en
dc.subject.method kvantitatiivinen tutkimus fi

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record