Asiakkaan rooli ketterän lähestymistavan mukaisessa kehittämistyössä

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Räsänen, Toni
dc.date.accessioned 2010-06-24T10:14:33Z
dc.date.available 2010-06-24T10:14:33Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/24513
dc.description.abstract   Toni Räsänen Asiakkaan rooli ketterän lähestymistavan mukaisessa kehittämistyössä/ Toni Räsänen Helsinki: Jyväskylän yliopisto, 2010. 41 s. Kandidaatintutkielma Ketterien menetelmien mukaisen järjestelmäkehityksen eräs kulmakivi on asiakasläheinen toiminta. Ketterän lähestymistavan ydinajatuksena on ottaa asiakas mukaan ohjelman kehitykseen, jolloin mahdollistetaan asiakkaalle parempi näkymä ohjelmiston kehitykseen ja projektin etenemiseen. Osallistuminen aktiivisesti projektityöhön tarjoaa asiakkaalle uusia vaikuttamismahdollisuuksia verrattuna suunnitelmapohjaisiin kehitysmenetelmiin. Ketterät menetelmät siis elävät vahvasti asiakkaasta. Tästä seuraa, että roolin haltijan on hyvä tiedostaa tehtävänsä tärkeys saadakseen täyden hyödyn ketteryydestä. Tässä työssä tarkastellaan asiakkaan roolia ketterässä järjestelmäkehityksessä. Työn tavoitteena on hahmottaa asiakkuutta, sitä mitä asiakkaalla tarkoitetaan sekä minkälaisia mahdollisuuksia ketterät menetelmät antavat asiakkaalle kehitystyön hallintaan. Toisaalta tarkastelleen myös sitä mitä mahdollisuuksia kehitysprojekti saa ketterien menetelmien mukaisesta asiakkaasta asiakkaasta, joka on aktiivinen ja valmis ohjaamaan kehitystä vaatimusten kautta. Työssä selvitetään myös tarkemmin, kuinka asiakkaan rooli on määritelty Scrum- ja XP-menetelmissä. Työn lopuksi kerrotaan aiempiin tutkimuksiin nojaten, millaisia kokemuksia asiakkaan roolista ketterässä kehittämisessä on saatu. Tutkielman perusteella voidaan sanoa, että asiakkaan ottaminen läheisesti mukaan ohjelmiston kehitystyöhön auttaa useimmiten kehitystyötä. Läheinen yhteistyö on kuitenkin altis inhimillisille häiriöille, ihmisten on tultava toimeen keskenään ja haluttava tehdä sitä mitä tekevät. Ketterät menetelmät siirtävät asiakasta ja kehittäjiä samalle puolelle projektissa suosimalla avoimuutta ja rehellisyyttä. Ketterissä menetelmissä osallistuminen voi vaatia paljon, mutta aina on punnittava saadun hyödyn suhde kustannuksiin ja tehtävä sen mukaan johtopäätökset. Asiakas on lopulta oikeassa.     en
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other Scrum en
dc.subject.other XP en
dc.subject.other ketterä menetelmä en
dc.subject.other asiakas en
dc.subject.other järjestelmäkehitys en
dc.title Asiakkaan rooli ketterän lähestymistavan mukaisessa kehittämistyössä
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201006242158
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Kandidaatintutkielma fi
dc.type.ontasot Bachelor's thesis en
dc.contributor.tiedekunta Informaatioteknologian tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Information Technology en
dc.contributor.laitos Informaatioteknologia fi
dc.contributor.laitos Information Technology en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine tietojärjestelmätiede fi
dc.contributor.oppiaine Information Systems Science en

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record