Koulukiusaamista kokeneiden nuorten aikuisten kokemuksia ystävyyssuhteista

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Oikarinen, Riitta
dc.date.accessioned 2010-06-24T04:34:08Z
dc.date.available 2010-06-24T04:34:08Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1131953
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201006242148 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/24502
dc.description.abstract Tutkimuksessa selvitettiin 18–25-vuotiaiden koulukiusaamista kokeneiden nuorten aikuisten kokemuksia ystävyyssuhteistaan. Erityisesti tarkasteltiin, miten tutkittavat sitoutuivat ja suuntautuivat ystävyyssuhteisiinsa ja millainen merkitys itsestä kertomisella ja sosiaalisella tuella oli heidän ystävyyssuhteissaan kouluaikana ja nykyisin. Tutkimukseen osallistui 34 nuorta aikuista. Tutkimus oli laadullinen, ja aineisto kerättiin suojatussa verkkoympäristössä avoimia kysymyksiä sisältävän lomakkeen avulla. Tutkimustulosten mukaan koulukiusaamista kokeneilla näyttää olevan vähän ystäviä, mutta ystävyyssuhteilla on heille suuri merkitys. Kouluaikana tutkittavien ystäväpiiri oli kirjava. Se koostui pääasiassa koulu- ja opiskelukavereista, joihin kuului heitä kiusanneita ja toisia koulukiusaamista kokeneita. Lisäksi koulun ulkopuoliset ystävät, olivat tärkeitä. Tutkittavien kouluajan ja nykyisyyden ystävyyssuhteita voidaan luonnehtia muutosalttiiksi: ne muuttuivat erilaisten elämänmuutosten yhteydessä. Tulosten perusteella näyttää siltä, että tutkittavat ovat sitoutuneet voimakkaasti ystävyyssuhteisiinsa. Kouluaikana tämä näkyi erityisesti ystävyyssuhteiden ylläpidon tärkeydessä ja nykyisissä ystävyyssuhteissa ennen kaikkea toiveena ystävyyden jatkumisesta mutta toisaalta osalla tutkittavista pelkona liiallisesta riippuvuudesta. Itsestä kertomisella ja sosiaalisella tuella on tutkittaville suuri merkitys. Kouluaikana tutkittavat kokivat erityisen merkittäväksi jakaa kiusaamiskokemuksiaan toisten koulukiusaamista kokeneiden kanssa. Kiusaamisesta puhuminen ja ystäviltä saatu tuki auttoivat koulukiusaamista kokeneita selviämään kiusaamisesta ja jopa vähentämään sitä. Nykyisissä ystävyyssuhteissa tutkittavat tuntuivat arvostavansa sitä, että he voivat tarvittaessa puhua kiusaamisesta ystävilleen. Tutkittavat kokivat tarvitsevansa ystäviensä tukea erityisesti ymmärtääkseen, että kiusaaminen ei johtunut heistä. Koulukiusaamiskokemukset vaikuttavat nykyisiin ystävyyssuhteisiin moni eri tavoin. Vastaajat mielsivät, että kiusaamiskokemusten vuoksi heidän on vaikea solmia ja ylläpitää ystävyyssuhteita. Lisäksi he kokivat luottamuksen rakentumisen vaikeaksi.
dc.format.extent 124 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other itsestäkertominen
dc.title Koulukiusaamista kokeneiden nuorten aikuisten kokemuksia ystävyyssuhteista
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201006242148
dc.subject.ysa koulukiusaaminen
dc.subject.ysa puheviestintä
dc.subject.ysa sitoutuminen
dc.subject.ysa sosiaalinen tuki
dc.subject.ysa ystävyys
dc.subject.ysa sosiaaliset verkostot
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta humanistinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities en
dc.contributor.laitos viestintätieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Communication en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine puheviestintä fi
dc.contributor.oppiaine Speech Communication en

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record