Lasten osallistumisoikeudet ja niiden toteutuminen päiväkotiryhmässä

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Laukkanen, Mari
dc.date.accessioned 2010-06-22T10:11:48Z
dc.date.available 2010-06-22T10:11:48Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1131914
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201006222134 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/24462
dc.description.abstract Tässä tutkimuksessa keskityttiin lasten osallistumisoikeuksiin, sillä niiden tarpeellisuudesta ja toteutumisesta käydään länsimaissa vilkasta keskustelua. YK:n lasten oikeudet jakautuvat kolmenlaisiin oikeuksiin; oikeuksiin, jotka takaavat lapsille riittävän toimeentulon, lasten suojelullisiin oikeuksiin sekä osallistumisoikeuksiin. Keskustelussa lasten oikeuksista on näkyvillä vanha, lasta suojelukohteena korostava paternalistinen lapsuuskäsitys ja uudempi yhteiskuntatieteellinen näkemys lapsesta kompetenttina toimijana ja omien asioidensa asiantuntijana. Lasten osallistumisoikeudet eivät rajoitu ainoastaan suoraan lasta koskeviin asioihin, vaan osallistumisoikeuksien tarkoituksena on taata lasten oikeus saada kaikenlaista tietoa sekä osallistuminen laajemmin yhteiskunnassa. Lasten osallistumisoikeuksien toteutumista päiväkodissa tarkasteltiin osallisuuden, kuulluksi tulemisen sekä vallan näkökulmasta. Tutkimukset lasten osallisuusoikeuksista ovat pääasiassa ulkomailla tehtyjä, joskin lasten osallisuudesta päiväkotikontekstissa löytyy kotimaista tutkimusta jonkin verran. Tässä tutkimuksessa haluttiin selvittää, miten tietoa lasten oikeuksista ja erityisesti osallistumisoikeuksista levitetään päiväkodissa sekä miten lasten osallisuus näkyy päiväkodissa. Mitä osallisuutta rakentavia ja toisaalta rajoittavia elementtejä lasten arjessa on. Tähän laadulliseen tutkimukseen aineisto kerättiin etnografista tutkimusmenetelmää mukaillen havainnoimalla ja videoimalla yhden päiväkotiryhmän arkea kaksi viikkoa. Lisäksi ryhmän yhtä aikuista ja kahta lasta haastateltiin osallisuuteen ja lapsikäsitykseen liittyen. Episodeiksi jaettu aineisto analysoitiin teoriaohjaavasti teoreettiseen viitekehykseen pohjautuvien käsitteiden avulla teemoitellen ja tyypitellen. Ensin episoideista määriteltiin teoreettisten käsitteiden avulla se, kuka kussakin episodissa käyttää eniten valtaansa; aikuiset, lapset vai toimivatko lapset ja aikuiset yhteistyössä. Tämän jälkeen analysoitiin millaista kunkin toimijan osallisuus episodissa oli. Tutkimustuloksena havaittiin, että lasten osallistumisoikeus on käsitteenä päiväkodissa vielä suhteellisen vieras. Lasten osallisuus ja kuulluksi tuleminen tapahtuvat paljolti aikuisen kautta ja aikuisen sallimissa rajoissa. Lapset voivat vaikuttaa tapahtumien kulkuun eniten leikissä ja yksittäisissä, suoraan itseään koskevissa asioissa. Ryhmä- ja päiväkotitasolla lasten ääni kuuluu lähinnä aikuisen kautta ja aikuisen tulkintana lapsen parhaasta.
dc.format.extent 100 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other lasten ihmisoikeudet
dc.subject.other kuuleminen
dc.subject.other osallisuus
dc.subject.other valtasuhteet
dc.subject.other päiväkoti
dc.title Lasten osallistumisoikeudet ja niiden toteutuminen päiväkotiryhmässä
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201006222134
dc.subject.ysa lapset
dc.subject.ysa ihmisoikeudet
dc.subject.ysa osallisuus
dc.subject.ysa päiväkodit
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta kasvatustieteiden tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Education en
dc.contributor.laitos kasvatustieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Education en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine varhaiskasvatus fi
dc.contributor.oppiaine Early Childhood Education en

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record