Living in a Cul-de-Sac: Women's representation and gender identity in Desperate Housewives

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Salomaa, Eveliina
dc.date.accessioned 2010-06-16T13:13:45Z
dc.date.available 2010-06-16T13:13:45Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/24430
dc.description.abstract   Median tuottamat representaatiot vaikuttavat paljon siihen, miten ihmiset käsittävät todellisuuden. Tutkimalla representaatioita ja niiden vaikutuksia voidaan tuoda esille ideologiat ja valta-suhteet jotka vaikuttavat representaatioiden takana. Representaatiot eivät siis ole neutraaleja esityksiä, vaan niillä on aina oma näkökulmansa todellisuuteen. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on havainnollistaa naisten representointia mediassa ja tuoda esille sukupuoli-identiteetin rakentumista representaatioissa. Aineistona tutkimuksessa on käytetty tv-sarjan Täydelliset Naiset viittä jaksoa neljänneltä tuotantokaudelta. Sarjan ajankohtaisuus, suosio, laajalevikkeisyys sekä naishahmojen runsaus toimivat perusteena aineiston valinnalle. Kriittisen diskurssintutkimuksen avulla tutkin, kuinka naisia representoidaan Täydelliset Naiset tvsarjassa ja kuinka näiden naisten identiteetit vastaavat perinteisen kotivaimon identiteettiä. Perinteisen kotivaimon määritelmän lähteenä käytin Betty Friedanin Naisellisuuden harhat- teosta. Analyysin tulokset osoittivat, että Täydellisten Naisten representaatio naisesta ei vastaa modernia naiskäsitystä, vaan tukee vanhanaikaisia normeja, ulkonäköä osittain lukuunottamatta. Tarkastelin representointia erilaisten teemojen kuten äitiyden, vaimouden sekä naisellisuuden kautta ja vertasin Täydellisten Naisten representoitua naista perinteiseen kotivaimoon. Tv-sarjan pintapuolinen modernius kätkee alleen arvostukset ja normit jotka tukevat 1950-luvulle kuuluvaa kotivaimoinstituuttia. Näin naisten identiteetit rakentuvat samalle perustalle kuin perinteisen kotivaimon identiteetti, vaikka naiset elävät täysin eri ajassa. Tälläinen naisen representointi tukee olemassaolevia valtasuhteita, mutta rikkoo toisaalta stereotypisiä esityksiä naisista äiteinä ja vaimoina. Tutkimuksestani on hyötyä kun tarkastellaan muita median tuottamia moderneja naisrepresentaatioita. Tutkimuksen suppeuden vuoksi aihe hyötyisi vielä tarkemmasta diskursiivisesta tutkimuksesta sekä visuaalisten ominaisuuksien lähemmästä tarkastelusta.   en
dc.language.iso eng
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights openAccess en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other gender identity en
dc.subject.other women s representation en
dc.subject.other CDA en
dc.title Living in a Cul-de-Sac: Women's representation and gender identity in Desperate Housewives
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201006162075
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Kandidaatintutkielma fi
dc.type.ontasot Bachelor's thesis en
dc.contributor.tiedekunta Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities and Social Sciences en
dc.contributor.laitos Kieli- ja viestintätieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Language and Communication Studies en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine English en
dc.contributor.oppiaine englannin kieli fi

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record