Yhteisöllisen identiteetin rakentuminen Ristin Voitto -lehden mielipidekirjoituksissa

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Melander, Mirja-Liisa
dc.date.accessioned 2010-06-16T08:58:17Z
dc.date.available 2010-06-16T08:58:17Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1131369
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201006162068 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/24424
dc.description.abstract Tässä pro gradu -työssä tarkastellaan helluntailaisten yhteisöllisen identiteetin rakentumista. Helluntailiike on karismaattisuutta korostava protestanttinen uskonsuuntaus, johon kuuluu Suomessa reilut 45 000 jäsentä. Tutkimusaineisto on koottu helluntailiikkeen viikkolehden Ristin Voiton mielipidekirjoituksista vuodelta 2007. Yhteisöllisellä identiteetillä tarkoitetaan sitä kuvaa, jonka yhteisön jäsenet ovat omaksuneet koskemaan yhteisöään ja siihen kuuluvia. Identiteetti rakentuu samastumisen ja eronteon kautta kielellisissä merkityksenmuodostumisen prosesseissa, kuten representaatioissa ja diskursseissa. Media tarjoaa runsaasti samastumisen ja eronteon kannalta tarpeellista materiaalia ja on näin merkittävä identiteettityön areena. Ristin Voiton mielipidekirjoituksissa omaa sisäryhmää, "meitä helluntailaisia" ja laajemmin "meitä kristittyjä", määritellään suhteessa ulkoryhmiin, joita ovat seurakuntayhteydestä pois jääneet, evankelisluterilaiset, muut vapaiden suuntien edustajat, juutalaiset, muslimit ja ei-kristityt. Samastumisen aste eri ryhmiin vaihtelee sen mukaan, minkä kriteerien läpi ryhmiä tarkastellaan. Esimerkiksi muut kristityt nähdään työtovereina, mutta toisaalta korostetaan helluntailiikkeen ja luterilaisen kirkon eroa hallinnollisissa ja organisatorisissa asioissa. Yhteisöllistä identiteettiä rakennetaan kielen keinoin 1) nimeämällä ryhmiä ja niiden jäseniä, 2) kuvailemalla heidän ominaisuuksiaan, 3) esittämällä heidät toimijoina ja 4) kuvaamalla heidät omistamisen ja suhteiden kautta. Luokitteluun perustuvan nimeämisen avulla tehdään me–muut-vastakkainasetteluja, esimerkiksi ilmaus uskosta osattomat rajaa toiset ”meidän kristittyjen” ulkopuolelle. Kuvaileminen tapahtuu enimmäkseen adjektiiveilla, joiden avulla luonnehditaan identiteetin kantajaa tarkemmin (esim. kutsumustietoinen työntekijä). Toiminnan esittäminen on merkittävin kielellinen keino identiteetin rakentamisessa. Toimintaa representoivissa ilmauksissa on runsaasti mahdollisuutta ja välttämättömyyttä ilmaisevia modaalisia rakenteita (esim. saamme elää, on aika herätä, pitäisi olla). Niiden funktio on ohjailla toimintaa yhteisön normien puitteissa. Modaaliset rakenteet liittyvät myös identiteetistä neuvottelemiseen, joka on tärkeä osa identiteettityötä.
dc.format.extent 110 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other Ristin voitto (aikakauslehti)
dc.title Yhteisöllisen identiteetin rakentuminen Ristin Voitto -lehden mielipidekirjoituksissa
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201006162068
dc.subject.ysa uskonnollinen identiteetti
dc.subject.ysa helluntailiike
dc.subject.ysa uskonnollinen kieli
dc.subject.ysa yhteisöt
dc.subject.ysa media
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta humanistinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities en
dc.contributor.laitos kielten laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Languages en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine suomen kieli fi
dc.contributor.oppiaine Finnish en

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record