Terveystietotuvat aikuisten terveydenedistäjinä

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Lampi, Päivi
dc.date.accessioned 2010-06-14T05:47:34Z
dc.date.available 2010-06-14T05:47:34Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1131114
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201006142053 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/24401
dc.description.abstract TIIVISTELMÄ Terveystietotuvat aikuisten terveyden edistäjinä Päivi Lampi JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Terveystieteiden laitos Terveyskasvatus Pro gradu – tutkielma, 56 sivua, 9 liitettä Kevät 2010 ___________________________________________________________________ Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää EVI- hankkeen yhteydessä Keski-Suomessa vuoden 2007 aikana avattujen 11 Terveystietotuvan tunnettavuutta ja toimivuutta omatoimisen terveyden edistämisen apuna. Tutkimuksessa selvitettiin McGuiren Informaatioprosessimallia soveltaen, kuinka hyvin terveysasemien asiakkaat tuntevat Terveystietotuvan ja olivatko asioineet siellä. Lisäksi kysyttiin materiaalien hyödyntämisestä, vastaajien kokemuksia saatujen tietojen hyödyllisyydestä sekä mahdollisia yhteyksiä elintapamuutoksiin. Tutkimuksessa pyrittiin myös kartoittamaan vastaajien odotuksia Terveystietotupien toimintaan liittyen, ja lisäksi heidän kokemuksiaan asioista jotka kannustavat elintapamuutoksiin. Tutkimuksen aineisto kerättiin strukturoidulla kyselylomakkeella alkuvuodesta 2009. Tutkimusaineiston muodostivat kaikki kyselyyn vastanneet, eri-ikäiset terveysasemilla käyneet miehet ja naiset. Kyselylomakkeita toimitettiin terveysasemille yhteensä 510, ja niistä palautui yhteensä 162 kappaletta. Vastausprosentti oli 32 %. Tulokset analysoitiin ristiintaulukoimalla, laskemalla prosentit ja frekvenssit sekä testaamalla χ²-testillä. Avointen kysymysten vastaukset analysoitiin sisällönanalyysin periaattein. Hiukan alle puolet ei tiennyt oman terveysasemansa Terveystietotuvasta. Noin viidennes kävi Terveystietotuvalla säännöllisesti. Verenpaineen mittaaminen oli yleisin syy tuvalla käymiseen. Esitteet terveellisestä ravitsemuksesta ja liikunnasta sekä ohjeet sairauksien hoitoon kiinnostivat eniten. Terveystietotuvalta saatu tieto täydensi aiempaa terveystietoa ja tieto koettiin useimmiten hyödylliseksi. Terveystietotuvalla käyminen oli jossain määrin yhteydessä elintapamuutoksiin tai niiden harkintaan. Tupien kautta haluttiin tavoittaa terveysalan ammattilaisia tai muita asiantuntijoita. Elintapamuutoksiin motivoivat eniten halu säilyttää terveys, sairauden uhka ja luotettavaksi koettu tieto. Terveellisten elintapojen ylläpitämisessä auttoivat konkreettiset tulokset seuranta-arvoissa, liikunnan ja ateriarytmin säännöllisyys sekä ulkopuolinen tuki ja kannustus. Terveystietotupien haasteena on kuntien asukkaiden tavoittaminen. Henkilökunnan sitoutuminen paikan ylläpitämiseen ja riittävä tiedottaminen ovat tärkeitä, jotta paikkaa voidaan hyödyntää tehokkaasti. Terveystietotuvilla on mahdollisuuksia toimia väylänä tutkitun, luotettavan tiedon levittämisessä.
dc.format.extent 56 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other terveystietotupa
dc.title Terveystietotuvat aikuisten terveydenedistäjinä
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201006142053
dc.subject.ysa elintavat
dc.subject.ysa muutos
dc.subject.ysa terveystieto
dc.subject.ysa terveyden edistäminen
dc.subject.ysa Keski-Suomi
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta liikuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Sport and Health Sciences en
dc.contributor.laitos terveystieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Health Sciences en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine terveyskasvatus fi
dc.contributor.oppiaine Health Education en

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record