I think there’s a teacher hiding behind that text book : first year teacher trainees conceptions of creative EFL teaching

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Pänkäläinen, Reetta
dc.date.accessioned 2010-06-11T09:47:27Z
dc.date.available 2010-06-11T09:47:27Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/24393
dc.description.abstract   Luova englanninopettaminen on opettamista, joka ei tukeudu yksinomaan oppikirjoihin ja muihin valmiisiin materiaaleihin. Luova englanninopettaja käyttää kieltä opettaessaan vaihtelevia opetusmenetelmiä ja -materiaaleja. Yhdelle opettajalle tämä voi tarkoittaa yletöntä ylimääräistä työmäärää, toiselle vaihtelua ja vapautta opettamiseen. Luovaan englanninopettamiseen liittyviä käsityksiä ja tuntemuksia ei ole kuitenkaan tutkittu laajasti varsinkaan suomalaisessa kontekstissa eikä siis voida sanoa, miten ne vaikuttavat englanninopettajan kokemuksiin omasta työstään. Aiemmat luovuutta käsittelevät tutkimukset ovat käsitelleet opettajuuden eri puolia laajemmin, jolloin luovaan opettamiseen ei ole juurikaan keskitytty ja sen käsittely on jäänyt melko pintapuoliseksi. Kyseiset tutkimukset eivät ole myöskään käsitelleet luovuutta juuri englanninopettamisen näkökulmasta. Tämä tutkimus tarkastelee aihetta Jyväskylän yliopiston ensimmäisen vuoden englannin opettajan opintoihin suoravalituille jaetun kyselyn avulla. Vastauksia tutkimalla selvitettiin, millaisia käsityksiä tulevilla englanninopettajilla on luovan opettamisen tärkeydestä englannin oppimiselle, millaisia tuntemuksia luova opettaminen heissä herättää sekä millaisena he näkevät opettajakoulutuksen roolin luovien opetusmenetelmien opettamisessa. Samoin tällä tutkimuksella selviteltiin, onko luoviin opetusmenetelmiin eri tavoin suhtautuvilla vastaavasti erilaisia käsityksiä luovuuden tärkeydestä opettajakoulutuksessa. Vastausten perusteella voidaan päätellä kyseisten suoravalittujen näkevän luovan englanninopettamisen positiivisena ja oppimista parantavana seikkana. Mielipide-eroja ilmeni kuitenkin puhuttaessa luovuuden yhdistämisestä omaan työhön sekä opettajakoulutukseen. Koska tutkimusryhmä koostui 13 suoravalitusta, ei tutkimustuloksia voida yleistää koskemaan koko suomalaista opettajakoulutuskontekstia. Tämän tutkimuksen tulokset palvelevatkin parhaiten tulevien tutkimuksien tarvetta selvittelevinä ja suuntaa antavina ohjeina.    en
dc.language.iso eng
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights openAccess en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other teacher training en
dc.subject.other teacher trainees en
dc.subject.other creative EFL teaching en
dc.title I think there’s a teacher hiding behind that text book : first year teacher trainees conceptions of creative EFL teaching
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201006112036
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Bachelor's thesis en
dc.type.ontasot Kandidaatintutkielma fi
dc.contributor.tiedekunta Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities and Social Sciences en
dc.contributor.laitos Kieli- ja viestintätieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Language and Communication Studies en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine English en
dc.contributor.oppiaine englannin kieli fi

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record