Lihavuuden biopoliittinen haltuunotto : Suomen Lääkärilehden tekstit lihavuudesta vuosilta 1995-2008 medikalisoituneessa kulttuurissa

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Aho, Timo
dc.date.accessioned 2010-06-09T16:34:32Z
dc.date.available 2010-06-09T16:34:32Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1130939
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201006092024 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/24378
dc.description.abstract Tutkielmassa käsitellään Suomen Lääkärilehden (n=47) kirjoittelua lihavuudesta ja ylipainosta vuosien 1995-2008 väliseltä ajalta. Varsinainen tutkimustehtävä on kahtalainen: tutkimuksessa keskitytään siihen millaisia hegemonisia diskursseja terveysalan asiantuntijat tuottavat Suomen Lääkärilehden lihavuuspuheessa. Toisekseen tarkastellaan, miten esiin nostetuilla hegemonisilla diskursseilla pyritään kontrolloimaan ihmisten elämänkäytäntöjä. Huomio kohdistuu erityisesti lihavuuden ja ruumiillisuuksien hallinnan käytäntöihin, joilla terveysammattilaiset pyrkivät vaikuttamaan ihmisten tapoihin orientoitua elämäänsä. Tutkimuksen teoreettis-metodologiset ratkaisut pohjautuivat sosiaalisen konstruktionismin perinteeseen. Lihavuuskirjoittelua analysoitiin Norman Fairclough´n kriittisen diskurssianalyysin avulla, jossa kieltä ei nähdä neutraalina tai tilanteisena todellisuuden kuvauksena, vaan ideologisesti virittyneiden ajattelutapojen tuotoksena. Tutkimuksen keskeisin käsitteistö mukaili Michel Foucault'n biovallan tematiikkaa, jonka perustana on ajatus ruumiiden kontrolloinnista. Biovallan tarkastelua jalostettiin medikalisaation – eli elämänalueiden lääketieteellistymisen avulla, jolloin biovalta näyttäytyi ihmiselämään kiinnittyvänä, medikaalisena asiantuntijakontrollina. Tutkimustuloksiksi muodostui kaksi hegemonista metadiskurssia – medikaalinen ja yhteiskunnallinen. Metadiskurssit rakentuivat neljästä aladiskurssista, jotka olivat riskin faktuaalistamisen ja kulttuurisen rapautumisen diskurssit sekä psykologinen ja yhteiskuntapoliittinen diskurssi. Diskursseissa lihavuudesta konstruoitiin – medikaalisia tekniikoita ja asiantuntijuutta hyödyntäen – keskeinen ihmisten vitaalisuutta uhkaava elementti, joilla elämänkäytäntöihin puuttuminen oikeutettiin. Lisäksi diskurssien yhteisvaikutuksesta muodostui yhtenäinen diskurssikoalitio, eli somaattisen subjektiuden diskurssi, jonka funktio oli opettaa väestöä ruumiinkunnon ylläpitoon, ts. tuottaa vastuullistettuja – ruumistietoisia subjekteja. Johtopäätöksenä todettakoon, että lihavuus näyttäytyi sekä kulttuurisen epäjärjestyksen, että yksilöllisen elämän kontrolloimattomuuden representaationa. Medikaalinen kontrolli medikalisoi – ei vain lihavuutta – vaan koko ruumiillisen olemisemme siten, että ehdollistuisimme jatkuvaan, elämänmittaiseen ruumiintarkkailuun.
dc.format.extent 137 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other Suomen Lääkärilehti
dc.title Lihavuuden biopoliittinen haltuunotto : Suomen Lääkärilehden tekstit lihavuudesta vuosilta 1995-2008 medikalisoituneessa kulttuurissa
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201006092024
dc.subject.ysa biopolitiikka
dc.subject.ysa lihavuus
dc.subject.ysa ylipaino
dc.subject.ysa medikalisaatio
dc.subject.ysa ruumiillisuus
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Social Sciences and Philosophy en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine sosiologia fi
dc.contributor.oppiaine Sociology en
dc.subject.method Diskurssianalyysi

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record