Teaching English in Finnish upper secondary schools: How English is taught and what are the most effective ways of learning

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Korhonen, Kaisa
dc.date.accessioned 2010-06-09T08:59:34Z
dc.date.available 2010-06-09T08:59:34Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/24332
dc.description.abstract  Tämän proseminaari-tutkielman tarkoituksena oli saada selville, millaisia opetusmenetelmiä opettajat käyttävät englannin tunneilla suomalaisissa lukioissa ja millainen opetus on oppilaiden mielestä hyödyllisintä englannin kielen oppimisessa. Lisäksi tutkimuksen tarkoituksena oli vertailla oppilaiden ja opettajien vastauksia näihin kysymyksiin. Englannin kielen käyttö on lisääntynyt paljon lyhyessä ajassa globalisoituvan yhteiskunnan seurauksena, minkä vuoksi on tärkeää saada selville, onko suomalaisissa lukioissa annettu opetus nimenomaan oppilaiden mielestä höydyllistä ja tehokasta. Aihetta on tutkittu viimeksi Suomessa kaksikymmentä vuotta sitten ja tämän vuoksi uusi tutkimus oli tarpeellinen. Tutkimuksen viitekehyksenä käytettiin aiempia Suomessa tehtyjä tutkimuksia sekä muutamia ulkomailla samasta aiheesta tehtyjä tuoreempia tutkimuksia. Tämän lisäksi tukena käytettiin Lukion opetussuunnitelman perusteita sekä Eurooppalaista viitekehystä. Tutkimukseen osallistui 54 oppilasta ja 2 opettajaa kahdesta eri lukiosta. Aineisto kerättiin kyselylomakkeella, joka sisälsi 20 väittämää sekä yhden avoimen kysymyksen. Tulosten mukaan lukion englannin opettajat käyttävät opetuksessaan enemmän perinteisiä tapoja (kääntämisharjoitukset, sanakokeet, kieliopin korostus jne.) kuin innovatiivisempia ja kommunikatiivisuutta korostavia tapoja (keskusteluharjoitukset, käytännön kielitaito). Oppilaat kokivat opetuksen monipuolisuuden tärkeänä. Monet toivoivat tunneille enemmän keskusteluharjoituksia, mutta myös perinteiset tavat opettaa, kuten kääntämisharjoitukset, sanakokeet ja aineiden kirjoittaminen olivat oppilaiden mielestä hyödyllisiä englannin oppimisessa. Opettajien ja oppilaiden vastaukset erosivat hieman toisistaan. Opettajat vastasivat käyttävänsä enemmän innovatiivisia opetustapoja kun taas oppilaiden mielestä tunneilla käytettiin hieman enemmän perinteisiä tapoja opettaa englantia.   en
dc.language.iso eng
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights openAccess en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other English teaching en
dc.subject.other Language teaching methods en
dc.title Teaching English in Finnish upper secondary schools: How English is taught and what are the most effective ways of learning
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201006092022
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Kandidaatintutkielma fi
dc.type.ontasot Bachelor's thesis en
dc.contributor.tiedekunta Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities and Social Sciences en
dc.contributor.laitos Kieli- ja viestintätieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Language and Communication Studies en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine English en
dc.contributor.oppiaine englannin kieli fi

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record