Talouselämä-lehden 70- ja 80-luvuilla rakentamat laskenta-ammattilaisten stereotypiat : laskentamiehistä tylsiin kirstunvartijoihin

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Pollari, Sanna
dc.date.accessioned 2010-06-09T07:45:01Z
dc.date.available 2010-06-09T07:45:01Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1130867
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201006092021 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/24322
dc.description.abstract Tässä tutkielmassa kartoitettiin laskenta-ammattilaisten stereotypioita rakentavia diskursseja, joita Talouselämä-lehdessä on käytetty 70- ja 80-luvuilla. Tutkimusmenetelmänä käytettiin diskurssianalyysia, ja analysoinnin kohteena olivat artikkelit, joissa viitattiin laskentatoimen parissa työskenteleviin henkilöihin. Huomiota kiinnitettiin myös stereotypioiden sukupuolittumiseen. Tämä laadullinen tutkimus koostuu rajatun alueen syvällisestä analysoinnista, jossa on otettu huomioon tutkijan oman kontekstin ja kulttuuritaustan vaikutus tutkimuksen objektiivisuuteen. Tutkimusaineistosta nousi esiin useampia diskursseja, jotka rakensivat laskenta-ammattilaisten stereotypioita tuoden niihin maskuliinisia piirteitä ja välittäen kuvaa pikkutarkoista, tylsistä ja eritäytyneistä henkilöistä. Rakennetut stereotypiat olivat hyvin samankaltaisia kuin aiemmissa tutkimuksissa ulkomailla on tullut esiin. Joissain diskursseissa oli huomattavissa poikkeuksiakin, kuten esimerkiksi peruslaskentatyön kuuluminen stereotyyppisesti naisille. Vahvasti esillä oli myös diskurssi, jossa vaiettiin täysin konkreettisista henkilöistä, jotka tuottavat laskentainformaation. Diskurssikäytännön muutokset kahden vuosikymmenen välillä oli mahdollista kartoittaa, koska aineistona olivat vuosina 1971 ja 1981 ilmestyneet lehdet. Koska diskurssianalyysi on kontekstisidonnaista, otettiin eri vuosikymmenien välisessä vertailussa huomioon kontekstin muuttuminen. Diskurssit muuttuivat huomattavasti vuosikymmenten välillä. Uutena laskenta-ammattilaisten stereotypian piirteenä ilmeni kierous ja rikollisuus, jotka välittyivät muuttuneesta diskurssikäytännöstä. Myös viitteitä stereotypioiden sukupuolittumisen lievenemisestä alkoi esiintyä diskurssikäytännössä.
dc.format.extent 109 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other Talouselämä
dc.title Talouselämä-lehden 70- ja 80-luvuilla rakentamat laskenta-ammattilaisten stereotypiat : laskentamiehistä tylsiin kirstunvartijoihin
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201006092021
dc.subject.ysa laskentatoimi
dc.subject.ysa työntekijät
dc.subject.ysa stereotypiat
dc.subject.ysa tilintarkastajat
dc.subject.ysa talouspäälliköt
dc.subject.ysa kirjanpitäjät
dc.subject.ysa kirjanpitorikokset
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.tiedekunta School of Business and Economics en
dc.contributor.laitos taloustieteet fi
dc.contributor.laitos Business and Economics en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine laskentatoimi fi
dc.contributor.oppiaine Accounting en

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record