Pakolaisuus ja poliittinen mielikuvitus : pakolaisuuden retorinen figuuri eduskunnassa

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Alakontiola, Mika
dc.date.accessioned 2010-06-08T11:52:11Z
dc.date.available 2010-06-08T11:52:11Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1130788
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201006082013 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/24315
dc.description.abstract Tutkimuksen tehtävänä on selvittää, millaisena poliittisena kysymyksenä pakolaisuus ilmenee eduskunnassa kun sitä tarkastellaan kansanedustajien tuottamien tekstien kautta. Näkökulma ei rajoitu ainoastaan pakolaiskeskustelun teemojen kuvaamiseen, vaan tutkimuksen tavoitteena on lisäksi avata tulkintaperspektiivi eduskuntaan poliittisen puheen paikkana, jossa sanastot, argumentaation tavat ja mahdollisuudet määrittyvät eduskunnan asemasta edustuksellisen demokratian instituutiona. Tutkimuksen aineisto muodostuu eduskunnan pakolaisuutta käsittelevistä asiakirjoista vuosilta 1968–1994. Niistä tulkittavaksi on valikoitunut lähinnä sellaisia, joita on käsitelty eduskunnan täysistuntosalissa eli suullisia kysymyksiä ja lakikäsittelyiden eri vaiheissa käytyjä keskusteluja. Siten mahdollistuu aineiston lukeminen retorisen ja representoivan vallan käyttönä, kielellisenä kamppailuna maailman määrittelemisestä. Tutkimus jäsentyy neljään osaan. Ensimmäisessä tarkastellaan valtiollisen pakolaispolitiikan historiaa ja periaatteita, toisessa eduskuntaa argumentatiivisen toiminnan paikkana ja kolmannessa pääosiossa hahmotellaan pakolaiskysymystä eduskunnan eri asiakirjatyyppien valossa ja esitellään asiakirjojen tulkintamahdollisuuksia taulukoiden kautta. Varsinaisessa tulkintaosiossa havainnollistetaan aineistoa lähilukemalla, miten edustajat puheenvuoroissaan käyttävät retorista valtaa pakolaiskysymyksen yhteydessä ja millaiset tulkintarepertuaarit ja -positiot sen yhteydessä aktivoituvat. Tutkielman tuloksista voidaan päätellä, että pakolaisuus on kysymys, jonka yhteydessä edustajat osallistuivat kansan, eettisyyden ja Suomen rajojen määrittelyyn. Kyseisiä käsitteitä voidaan pitää eduskunnan kontekstissa varantoina, joita käytetään erilaisten retoristen positioiden oikeuttamiseen. Niiden käyttöä tutkimalla on mahdollista hienojakoistaa ja eritellä kunkin puhujan ideologisia sitoumuksia, ja niiden tutkiminen toimii ikkunana eduskunnassa kulloinkin käytettävään vallan kieleen ja kieleen valtana.
dc.format.extent 99 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other pakolaisuus
dc.subject.other retoriikka
dc.subject.other pakolaispolitiikka
dc.subject.other pakolaiset
dc.title Pakolaisuus ja poliittinen mielikuvitus : pakolaisuuden retorinen figuuri eduskunnassa
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201006082013
dc.subject.ysa pakolaisuus
dc.subject.ysa retoriikka
dc.subject.ysa pakolaispolitiikka
dc.subject.ysa pakolaiset
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Social Sciences and Philosophy en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine valtio-oppi fi
dc.contributor.oppiaine Political Science en

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record