Training in dictionary use : A teaching intervention in a 9th grade EFL classroom in Finland

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Pousi, Anna
dc.date.accessioned 2010-06-07T13:49:04Z
dc.date.available 2010-06-07T13:49:04Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/24276
dc.description.abstract  Sanakirjat ovat tärkeä apukeino vieraan kielen sanaston oppimisessa, sillä ne tarjoavat oppijalle paljon tietoa kohdekielen sanastosta sekä auttavat tätä itsenäisessä opiskelussa. Aiempi tutkimus on tarkastellut mm. kielenoppijoiden tarkkuutta sanakirjan käytössä sekä sanakirjan käytön vaikutuksia sanaston oppimiseen ja luetun ymmärtämiseen. Alkeis- ja keskitason kielenoppijoiden sanakirjan käyttöä sekä opetuksen vaikutusta sanakirjan käyttöön on kuitenkin tutkittu melko vähän. Tämä kandidaatintutkielma keskittyi selvittämään, miten opetus sanakirjan käytössä auttaa peruskoulun 9. luokan oppilaita käyttämään englanti-suomi-sanakirjoja luetunymmärtämistehtävää tehdessä. Tutkimusta varten suunniteltiin opetuskokeilu, jossa yhdelle peruskoulun 9. luokan opetusryhmälle pidettiin oppitunti sanakirjan käytöstä. Oppitunnin jälkeen tämä ryhmä teki luetunymmärtämistehtävän, jonka yhteydessä mitattiin heidän sanakirjankäyttötaitojaan. Kontrolliryhmä teki saman tehtävän ilman aiempaa opetusta, ja näiden kahden ryhmän tuloksia vertailtiin. Opetusta saanut ryhmä osoitti pystyvänsä käyttämään sanakirjaa hieman tehokkaammin kuin kontrolliryhmä ja oppilaat vaikuttivat olevan tietoisempia mahdollisista vaikeuksista sanakirjan käytössä. Lisäksi useampi opetustuokioon osallistunut oppilas raportoi käyttäneensä erilaisia strategioita etsiessään sanoja sanakirjasta.     en
dc.language.iso eng
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights openAccess en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other teaching experiment en
dc.subject.other English language en
dc.subject.other dictionaries en
dc.title Training in dictionary use : A teaching intervention in a 9th grade EFL classroom in Finland
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201211092903
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Kandidaatintutkielma fi
dc.type.ontasot Bachelor's thesis en
dc.contributor.tiedekunta Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities and Social Sciences en
dc.contributor.laitos Kieli- ja viestintätieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Language and Communication Studies en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine English en
dc.contributor.oppiaine englannin kieli fi

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record