Creating the Consumer girl : A Study of Consumerism in Seventeen Magazine

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Alasuutari, Varpu
dc.date.accessioned 2010-06-07T13:35:14Z
dc.date.available 2010-06-07T13:35:14Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/24274
dc.description.abstract  Kriittisen diskurssianalyysin perusajatuksen mukaan kieli ei vain heijasta todellisuutta vaan myös rakentaa sitä. Kielenkäytöllä voidaan siis katsoa olevan valtaa ihmisten uskomusten, arvojen ja tietämyksen määrittelyssä. Samanlaista valtaa on myös medialla, jota feministinen mediatutkimus tutkii stereotyyppisiä ja normalisoivia sukupuolikäsityksiä rakentavana sukupuoliteknologiana . Usein median vallankäyttö tapahtuu juuri kielenkäytön kautta. Kun tietyt puhetavat eli diskurssit toistuvat mediassa tarpeeksi usein, muokkaavat ne myös yleisiä mielipiteitä. Hyvä esimerkki sukupuoliteknologiana toimivasta mediasta ovat naistenlehdet, jotka rakentavat rajattua ja usein kulutuskeskeistä kuvaa naisena olemisesta. Enenevässä määrin tämä koskee myös niin kutsuttuja teinilehtiä, joiden lukijakunta koostuu teinitytöistä ja nuorista naisista. Tämän tutkimuksen tarkoitus on tarkastella kriittisen diskurssianalyysin avulla niitä kielellisiä keinoja ja vakiintuneita puhetapoja, joilla teinityttölukijasta rakennetaan ensisijaisesti kuluttajasubjektia teinitytöille suunnatuissa naistenlehdissä. Tutkimukseni aineistoksi valitsin amerikkalaisen Seventeenin, joka on yksi vanhimmista, eniten luetuista ja laajimmalle levinneistä teinitytöille suunnatuista naistenlehdistä. Pyrin osoittamaan, että nykypäivän Seventeenin muotiin ja kauneuteen liittyvät artikkelit rakentavat teinitytöistä muoti- ja kauneustuotteiden kuluttajia positioimalla heidät ensisijaisesti kuluttajatoimijoiksi. Tyttöjen aktiivinen rakentaminen kuluttajasubjekteiksi on siis naistenlehtien nykypäivää, eikä vain 1940-luvulla teinityttöjen kulutusmarkkinoiden luomisen yhteydessä ilmennyt erityispiirre. Analyysini tulokset osoittavat, että Seventeen positioi lukijansa ennen kaikkea kuluttajiksi ja rakentaa aktiivisesti kuvaa kuluttajatytöstä ihanteellisena teinityttönä. Teinitytöistä luodaan kuluttajia pyrkimällä vaikuttamaan heidän uskomuksiinsa, arvoihinsa ja käsityksiinsä siitä, mitä tyttönä oleminen tarkoittaa ja edellyttää. Positioinnin keinoina käytetään ennen kaikkea itsensä kehittämisen sekä hauskuuden diskursseja. Lehti luo lukijoilleen kuvaa tyttöydestä ensisijaisesti jatkuvana parempaan pyrkimisen prosessina, jossa ainoa keino määrittelemättömän ideaalin saavuttamiseksi on jatkuva muoti- ja kauneustuotteiden kuluttaminen sekä Seventeenin neuvojen noudattaminen. Samalla jatkuva itsekontrollin vaatimus yritetään naamioida hauskuuden diskurssiin, jolloin kuluttaminen näyttäytyy teinityttöjen elämään itsestään selvästi kuuluvana tekijänä, jota ei suositella kyseenalaistamaan. Kandidaatintutkielmani tarkastelee naistenlehtien kulutusideologiaa laadullisen tutkimuksen periaattein yhden Seventeenin numeron muoti- ja kauneusartikkelien pohjalta. Rajallisen aineiston vuoksi tutkimuksen tuloksia on syytä pitää ennen kaikkea suuntaa antavina. Laajemmin yleistettäviä tutkimustuloksia saataisiin tutkimalla useampia naistenlehtiä useammasta eri näkökulmasta. Myös kvantitatiivinen tutkimus voisi tuoda aiheeseen uutta tietoa.    en
dc.language.iso eng
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights openAccess en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other teen magazines en
dc.subject.other feminist media studies en
dc.subject.other consumerism en
dc.subject.other critical discourse analysis en
dc.title Creating the Consumer girl : A Study of Consumerism in Seventeen Magazine
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201006072008
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Bachelor's thesis en
dc.type.ontasot Kandidaatintutkielma fi
dc.contributor.tiedekunta Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities and Social Sciences en
dc.contributor.laitos Kieli- ja viestintätieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Language and Communication Studies en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine English en
dc.contributor.oppiaine englannin kieli fi

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record