”Ai dount vant tu saund laik Mika Häkkinen” : Finnish Upper Secondary School Students Perceptions on English Pronunciation

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Vaarala, Taru
dc.date.accessioned 2010-06-07T13:28:24Z
dc.date.available 2010-06-07T13:28:24Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/24273
dc.description.abstract  Englannin kielellisen kompetenssin ja ääntämisen merkitys on kasvanut niin työelämässä kuin yhteiskunnassamme yleisesti. Aiempi aihetta koskeva tutkimus on keskittynyt suomalaisten kielitaidon ja kieliasenteiden kartoittamiseen sekä lukiolaisten käsityksiin suullisen kielitaidon opettamisesta. Suullista kielitaitoa on kuitenkin tutkittu yllättävän vähän verrattuna muihin kielen osa-alueisiin. Suullisen kielitaidon merkitystä nyky-yhteiskunnassa ei kuitenkaan tulisi vähätellä ja siksi tutkimusta aiheesta tulisi lisätä. Tämä tutkimus keskittyy yleisen suullisen kielitaidon sijaan tarkemmin ääntämiseen siksi, että ääntämyksellä on suuri vaikutus puheen sujuvuuteen, ymmärrettävyyteen sekä ensivaikutelman luomiseen, mutta sen merkitystä on pitkälti laiminlyöty aiemmissa tutkimuksissa. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää abiturienttien käsityksiä ääntämisen tärkeydestä yleisesti sekä heidän mielipiteitään heidän opettajiensa ääntämyksestä, ääntämyksen opetuksesta koulussa sekä natiivinomaisesta ääntämyksestä. Tutkimus käsitti myös kyseisten opiskelijoiden mielipiteitä siitä onko opettajien ääntämisellä mahdollisesti vaikutusta heidän innostukseensa oppia englannin kieltä. Tutkimus toteutettiin pääkaupunkiseudulla melko suuren yhteiskoulun lukiossa. Vastaajina toimi yhteensä 67 abiturienttia, eli vastaajat olivat 18-19-vuotiaita. Tutkimusmateriaali kerättiin 22:lla viisiasteisella Likert-skaala väittämällä sekä yhdellä avokysymyksellä. Likertskaalan väittämät oli muotoiltu neljän tutkimuskysymyksen mukaisesti. Tulokset analysoitiin tilastollisesti SPSS-ohjelmaa käyttäen. Tulokset osoittivat, että oppilaat olivat yleisesti ottaen tyytyväisiä opettajiensa ääntämisen tasoon. Monet myös pitivät opettajaa hyvänä mallina omalle ääntämykselleen. Oppilaat kuitenkin myös mainitsivat, että mikäli yksittäiset opettajat olivat lausuneet huonosti, oli se yleisesti ottaen vaikuttanut negatiivisesti heidän innostukseensa, erityisesti siten, että opettaja oli vaikuttanut epäpätevältä. Oppilaat olivat sitä mieltä, että koulussa tulisi harjoitella enemmän ääntämystä ja he kokivat oikeanlaisen ääntämyksen tärkeäksi. Tuloksia voidaan soveltaa aineenopettajien koulutusta kehitettäessä sekä lukion opetussuunnitelmaa muokatessa. Suullisen kokeen lisääminen ylioppilaskirjoituksiin hyödyttäisi varmasti opiskelijoita, sillä tämä lisäisi suullisen kielitaidon opetusta koulussa. Tämä puolestaan hyödyttäisi heitä myöhemmin työelämässä. Opetuksen taso myös nousisi mikäli opettajankoulutuksessa keskityttäisiin enemmän suullisen kielitaidon opetukseen.    en
dc.language.iso eng
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights openAccess en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other oral proficiency en
dc.subject.other pronunciation en
dc.subject.other teachers oral competence en
dc.title ”Ai dount vant tu saund laik Mika Häkkinen” : Finnish Upper Secondary School Students Perceptions on English Pronunciation
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201006072007
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Bachelor's thesis en
dc.type.ontasot Kandidaatintutkielma fi
dc.contributor.tiedekunta Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities and Social Sciences en
dc.contributor.laitos Kieli- ja viestintätieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Language and Communication Studies en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine English en
dc.contributor.oppiaine englannin kieli fi

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record