Koulutettavien kokemuksia lajitaidon opettamisesta Suomen lentopalloliiton I-tason koulutuksessa

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Lönnqvist, Juha
dc.date.accessioned 2010-06-02T05:04:08Z
dc.date.available 2010-06-02T05:04:08Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1130203
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201006021980 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/24035
dc.description.abstract TIIVISTELMÄ Jyväskylän yliopisto Liikuntatieteiden laitos/liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Lönnqvist, J. 2010. Koulutettavien kokemuksia Suomen lentopalloliiton I-tason koulutuksen vaikuttavuudesta. Jyväskylän yliopisto. Liikuntapedagogiikan pro gradu -tutkielma, 71 s., 14 liites. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää Suomen lentopalloliiton järjestämän I-tason koulutukses-ta saatuja kokemuksia lajitaitojen opettamisesta. Tavoitteena oli lisäksi saada tietoa koulutettavi-en kokemuksista saadusta tiedosta liittyen lasten ja nuorten fyysisiin ominaisuuksiin. Tutkimuk-sessa tarkasteltiin myös koulutuksen vaikutusta koulutettavien käytännön valmennustoimintaan. Tutkimus oli kvantitatiivinen survey-tyyppinen kyselytutkimus, jossa standardoitujen kysymys-ten yhteydessä oli tarkentavina kysymyksinä kvalitatiivista aineistoa tuottavia avoimia kysymyk-siä. Tutkimuksen kohderyhmänä olivat Suomen lentopalloliiton I-tason koulutukseen syksyllä 2008 osallistuneet koulutettavat, joita oli kaikkiaan 80 henkilöä. Tutkimuksen aineisto kerättiin kyselylomakkeella kaikilta koulutuksessa olleilta. Vastausprosentti oli 52,5%. Tutkimus osoitti, että I-tason koulutuksen käyneillä oli myönteisiä kokemuksia koulutuksen vai-kutuksesta lajitaitojen opettamiseen. Koulutuksella oli myönteinen vaikutus myös koulutettavien kokemuksiin saadusta tiedosta liittyen lasten ja nuorten fyysisiin ominaisuuksiin. Koulutuksen vaikutus käytännön valmennukseen fyysisten ominaisuuksien kohdalla oli huono. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että koulutuksesta saatiin teoriatietoa lajitaitojen opettamisesta sekä motorisen taidon kuntotekijöistä. Tältä osin koulutusta voidaan pitää onnistuneena. Mutta motorisen taidon kuntotekijöiden siirtymistä käytännön valmennustoimintaan ei tapahtunut juuri ollenkaan ja tältä osin koulutus ei onnistunut. Jatkossa pitää I-tason koulutusta kehittää siihen suuntaan, että koulutuksesta saatu tieto-taito siirtyy paremmin käytännön valmennustoimintaan. Avainsanat: I-tason koulutus, motorinen oppiminen ja opettaminen, motorisen taidon kuntoteki-jät, lentopallo
dc.format.extent 84 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other Avainsanat: I-tason koulutus
dc.subject.other motorinen oppiminen ja opettaminen
dc.subject.other motorisen taidon kuntotekijät
dc.subject.other lentopallo
dc.title Koulutettavien kokemuksia lajitaidon opettamisesta Suomen lentopalloliiton I-tason koulutuksessa
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201006021980
dc.subject.ysa motoriset taidot
dc.subject.ysa motorinen kehitys
dc.subject.ysa lentopallo
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta liikuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Sport and Health Sciences en
dc.contributor.laitos liikuntakasvatuksen laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Sport Sciences en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine liikuntapedagogiikka fi
dc.contributor.oppiaine Physical Education Teacher Education en
jyx.includeIn.OAI true

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record