Diskurssimerkitsimet tulkatussa suomalaisella viittomakielellä pidetyssä luennossa

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Laine, Jenni
dc.date.accessioned 2010-05-27T11:59:43Z
dc.date.available 2010-05-27T11:59:43Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1130024
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201005271951 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/23815
dc.description.abstract Tiivistelmä – Abstract Pro gradu -työssä kuvataan, millaisia manuaalisia eli viitottuja diskurssimerkitsimiä viittoja käyttää luennoidessaan suomalaisella viittomakielellä ja analysoidaan luennoitsijan käyttämien merkitsimien tehtäviä luennossa. Merkitsimien analyysi on rajattu yhtenäisen aiheen muodostaman viitotun jakson, eli episodin, alkuun ja loppuun. Suomalaisen viittomakielen diskurssimerkitsimiä ei ole aikaisemmin tutkittu, joten tutkielman tavoitteena on tuottaa uutta tietoa suomalaisen viittomakielen luentokielen diskurssirakenteesta. Työn viitekehyksenä on diskurssianalyysin alle sijoittuva vuorovaikutuksellinen sosiolingvistiikka. Vuorovaikutuksellisessa sosiolingvistiikassa painotetaan sitä, että kielenkäyttö on tilannesidonnaista sosiaalista vuorovaikutusta. Tutkittavassa kielenkäyttötilanteessa osapuolien toiminta, kielenkäyttö ja itse tilanne vaikuttavat tilanteessa olijoihin. Tutkimuskysymyksenä on selvittää, miten natiivi viittoja luennoidessaan käyttää tekstuaalisia, kognitiivisia, ekspressiivisiä ja sosiaalisia merkitsimiä. Työssä analysoidaan, miten viittoja aloittaa tai päättää tekstuaalisella merkitsimellä viitotun jakson ja linkittää jaksoja toisiinsa. Toiseksi tutkimuksessa tarkastellaan, miten yleisö saa kognitiivisten merkitsimien avulla tietoa luennoitsijan ajatuksista ja mielipiteistä. Kolmanneksi tarkastelun kohteena on, miten luennoitsija pukee ekspressiivisillä merkitsimillä tekoja sanoiksi eli esimerkiksi aloittaa suhteessa edelliseen vastakohtaisen tai painollisen jakson. Neljänneksi työssä tutkitaan, mitkä merkitsimet luovat vuorovaikutuksellisen kontaktin luennoitsijan ja yleisön välille. Aineistona tutkielmassa on 50 minuutin pituinen seminaariluento, jonka viittomakielinen nuorehko nainen viittoo yhtäjaksoisesti. Runsaslukuinen yleisö koostuu pääasiassa suomalaisista viittomakielen tulkeista. Aineisto kuvattiin kansainvälisessä viittomakielialan seminaarissa Suomessa. Seminaarissa oli tulkkaus suomeksi ja englanniksi. Aineistosta löytyi 25 diskurssimerkitsintä, joista on tekstuaalisia 16, ekspressiivisiä 6 ja kognitiivisia 3. 25:stä merkitsimestä 17 merkitsimeen liittyi vuorovaikutus yleisön tai tulkkien kanssa, jolloin ne luettiin sosiaalisiksi. Esimerkki tekstuaalisesta merkitsimestä on viittoma NYT, jota luennoitsija käyttää uuden pääaiheen alun merkitsemisessä. Ekspressiivinen MUTTA-merkitsin erottaa vastakkaiset näkökulmat toisistaan ja kognitiivinen JOO merkitsee uuden episodin alkua sekä ajatusten keräämistä. Kaikista merkitsimistä manuaalisia on 17. Johtopäätöksenä voi todeta, että tässä aineistossa luentokielessä esiintyy runsaasti manuaalisia, tekstuaalisia ja vuorovaikutteisia merkitsimiä. Työn lopussa on esimerkkeinä esitelty myös 4 spatiaalista ja 1 non-manuaalinen merkitsin sekä kaksi merkitsimenä toimivaa taukoa ja toiston käyttö merkitsimenä.
dc.format.extent 117 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other diskurssimerkitsin
dc.title Diskurssimerkitsimet tulkatussa suomalaisella viittomakielellä pidetyssä luennossa
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201005271951
dc.subject.ysa suomalainen viittomakieli
dc.subject.ysa diskurssianalyysi
dc.subject.ysa diskurssi
dc.subject.ysa kielenkäyttö
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta humanistinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities en
dc.contributor.laitos kielten laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Languages en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine suomalainen viittomakieli fi
dc.contributor.oppiaine Finnish Sign Language en

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record