Musiikkikasvattajien työtilanteen ja koulutuksen sekä musiikinopetuksen tavoitteiden arviointia

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Eerola, Päivi-Sisko
dc.date.accessioned 2010-05-27T11:44:04Z
dc.date.available 2010-05-27T11:44:04Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1130198
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/23812
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201005271949 en
dc.description.abstract Julkisuudessa käydään ajankohtaista keskustelua taideaineiden osuudesta koulun lukujärjestyksessä ja siitä, mitä arvoa taito- ja taideaineet voisivat tuoda tietopainotteisuutta korostavaan kouluympäristöön. Taito- ja taideaineiden sanotaan kehittävän itseluottamusta, persoonallisuutta ja identiteettiä. Musiikkiaktiviteettien sanotaan lisäksiluovan yhteisöllisyyttä ja harjoituttavan luovuutta. Tällä hetkellä musiikinopetus on perusopetuksen vähätuntisimpia aineita, jolle toivotaan uudessa tuntikehyksessä löytyvän lisää tunteja. Samaan aikaan musiikkialalla arvioidaan olevan ylikoulutusta, minkä karsimiseksi musiikinopettajakoulutuksen valtakunnallista sisäänottoa ehdotetaan supistettavaksi neljännekseen nykyisestä. Tämä on valitettavaa, sillä opettajatarvekartoituksissa on huomattu, että epäkelpoisten opettajien osuus peruskoulun ja lukion opettajista on suurin juuri musiikinopettajien kohdalla: yli viidennes musiikinopettajista ei ole kelpoisia tehtäväänsä. Tutkimuksen päätavoitteena oli selvittää, kuinka musiikkikasvatuksesta valmistuneet ovat työllistyneet. Toisena tavoitteena oli selvittää musiikinopettajan tehtäviin sijoittuneiden käsityksiä musiikinopetuksen merkityksestä koulumaailmassa. Tutkimuksen materiaalina oli kyselyaineisto, joka lähetettiin kaikille Jyväskylän ja Oulun musiikkikasvatuksen oppiaineista valmistuneille maistereille. Näistä 58 % vastasi (N=186). Musiikkikasvattajilta kysyttiin heidän työtilannettaan, maantieteellistä sijoittumistaan, työtehtäviään, tuntimääriään, suoritettuja tutkintojaan sekä täydennyskoulutustarpeitaan. Musiikinopettajan tehtäviin sijoittuneilta kysyttiin, mitä he pitivät oppiaineensa tärkeimpänä tavoitteena ja mitä erityistä oppiaine koululle ja oppilaille tuo. Lisäksi kysyttiin, kuinka luovuus, tunteet ja sosiaalisuuteen kasvaminen näkyvät musiikintunneilla. Oulusta ja Jyväskylästä valmistuneet musiikkikasvattajat olivat työllistyneet erinomaisesti. Työttömänä oli ainoastaan 2 % kyselyyn vastanneista. 70 % oli sijoittunut musiikin aineenopettajan tehtäviin. Koulutusten vaikutus ulottuu joka puolelle Suomea. Opettajien mielestä musiikinopetuksen tärkein tavoite on houkutella kaikki oppilaat mukaan saamaan yhteismusisoimisesta onnistumisen kokemuksia. Kysyttäessä musiikin erityisyyttä muihin oppiaineisiin verrattuna opettajat totesivat musiikin tuovan vaihtelua koulupäivään tekemispainoitteisuuden ja esiintymisten myötä. Musiikinopetuksen siirtovaikutuksista musiikinopettajat toivat esille esimerkkejä erityisesti sosiaalisuuden kehittymisestä.
dc.format.extent 71 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other musiikkiala
dc.subject.other musiikkikasvatus
dc.subject.other musiikinopettajien kelpoisuus
dc.subject.other työtilanne
dc.subject.other tavoitteet
dc.subject.other tuntijako
dc.title Musiikkikasvattajien työtilanteen ja koulutuksen sekä musiikinopetuksen tavoitteiden arviointia
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201005271949
dc.subject.ysa musiikkiala
dc.subject.ysa musiikkikasvatus
dc.subject.ysa musiikinopettajat
dc.subject.ysa kelpoisuus
dc.subject.ysa tavoitteet
dc.subject.ysa tuntijako
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Lisensiaatintyö fi
dc.type.ontasot Licentiate thesis en
dc.contributor.tiedekunta humanistinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities en
dc.contributor.laitos musiikin laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Music en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine musiikkitiede fi
dc.contributor.oppiaine Musicology en
dc.subject.method kyselytutkimus fi

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record