Porolaidunnuksen vaikutus sammalten monimuotoisuuteen tuottavilla ja vähätuottoisilla tuntureilla pohjoisessa Fennoskandiassa

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Lukkala, Tuuli
dc.date.accessioned 2010-05-26T09:33:23Z
dc.date.available 2010-05-26T09:33:23Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1129816
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201005261919 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/23757
dc.description.abstract Laiduntajat vaikuttavat kasvillisuuteen useilla sekä suorilla että epäsuorilla mekanismeilla, joista epäsuorat voivat olla ekosysteemiprosessien kannalta tärkeämpiä. Vähätuottoisella tundralla kasvinsyöjien vaikutuksen kasvillisuuteen tiedetään olevan merkittävä, mutta suuri osa tutkimuksesta on keskittynyt laiduntajien ravintokasveihin. Tundralla sammalet muodostavat suuren osan kasviyhteisöjen biomassasta ja monimuotoisuudesta, ja niiden on havaittu toimivan laiduntajien vaikutusten välittäjinä muuhun kasvillisuuteen ja maaperään. Laidunnuksen vaikutuksia sammalyhteisöihin on kuitenkin tutkittu hyvin vähän. Tässä tutkimuksessa selvitettiin poron (Rangifer tarandus tarandus L.) laidunnuksen vaikutuksia sammalten lajimäärään ja monimuotoisuuteen kahdella tuottavuudeltaan erilaisella suuralueella pohjoisessa Suomessa ja Norjassa. Sammallajit ja niiden peittävyydet selvitettiin viidellä eri tundra-alueella, joilla kullakin oli porot poissulkeva aitaus. Monimuotoisuuden muutosten spatiaalisen mittakaavan selvittämiseksi käytettiin hierarkkista otantamenetelmää, joka koostui alueista (100 m × 100 m), näytealoista (50 cm × 50 cm) ja ruuduista (5 cm × 5 cm). Lajimäärää tutkittiin tarkastelemalla eri mittakaavan tasojen lajikertymäkäyriä kummassakin laidunnuskäsittelyssä ja kummallakin tuottavuusalueella. Laidunnuksen vaikutusta lajimäärään ja Simpsonin diversiteetti-indeksiin testattiin myös yleistettyjen lineaaristen mallien ja pesiytettyjen varianssianalyysien avulla. Vaikka tilastollisesti merkitseviä tuloksia löydettiin vain vähän, tuloksissa näkyi selvä laidunnuksen ja tuottavuuden yhdysvaikutus. Laidunnus näytti kasvattavan sammalten monimuotoisuutta tuottavalla suuralueella ja vähentävän sitä vähätuottoisella suuralueella. Tämä vaikutus näkyi selvimmin näytealan mittakaavassa. Tulokset tukevat dynaamisen tasapainon mallin ennustetta laidunnuksen ja ekosysteemin tuottavuuden yhteisvaikutuksesta monimuotoisuuteen, joka on aiemmin saanut hyvin vähän tukea tundralla tehdyistä tutkimuksista. Monimuotoisuuden kasvu tai väheneminen näytti ilmenevän myös sammalyhteisöjen spatiaalisen heterogeenisuuden muutoksina keskisuuressa mittakaavassa. Havaitut muutokset sammalyhteisöissä voivat johtua laidunnuksen aiheuttamasta häiriöstä, mikroympäristöolojen muutoksista tai kasviyhteisöjen kilpailusuhteiden muutoksista, joihin ravinteiden kierron muutokset vaikuttavat. Laidunnuksen vaikutuksia sammalten monimuotoisuuteen ja erityisesti lajistoon sekä vaikutusten mekanismeja tulee tutkia tarkemmin tundraekosysteemien monimutkaisten bioottisten ja abioottisten vuorovaikutusprosessien ymmärtämiseksi.
dc.format.extent 46 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other Rangifer tarandus
dc.title Porolaidunnuksen vaikutus sammalten monimuotoisuuteen tuottavilla ja vähätuottoisilla tuntureilla pohjoisessa Fennoskandiassa
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201005261919
dc.subject.ysa kasvillisuus
dc.subject.ysa laiduntaminen
dc.subject.ysa sammalet
dc.subject.ysa tundra
dc.subject.ysa Bryophyta
dc.subject.ysa Marchantiophyta
dc.subject.ysa poro
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Sciences en
dc.contributor.laitos bio- ja ympäristötieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Biological and Environmental Science en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine ekologia ja evoluutiobiologia fi
dc.contributor.oppiaine Ecology and evolutionary biology en

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record