Arviointi osana kuntouttavan työtoiminnan voimaantumisprosessia : voidaanko ihmisen voimaantumista havainnollistaa ja arvioida?

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Rautakorpi, Kaija
dc.date.accessioned 2010-05-24T08:12:11Z
dc.date.available 2010-05-24T08:12:11Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1129722
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201005241912 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/23634
dc.description.abstract Tutkimuksen tavoitteena oli muodostaa näkemystä ihmisen motivoitumiseen ja voimaantumiseen vaikuttavista tekijöistä ja tuoda esille systemaattisen tilannearvioinnin merkitystä tavoitteellisessa sosiaalityössä. Tutkimuksessa olen kehittänyt laadullista mittaria käytännön työvälineeksi, joka auttaa asiakasta ja sosiaalityöntekijää hahmottamaan asiakkaan tilannetta ja arvioimaan siinä tapahtuvia muutoksia voimaantumisen näkökulmasta. Vuonna 2001 voimaan tullut kuntouttavan työtoiminnan laki sisältää kaksi palvelua, aktivointisuunnitelman laatimisen ja kuntouttavan työtoiminnan. Tutkimuksessa tarkastelen kuntouttavaa työtoimintaa yksilöllisenä voimaantumisprosessina, jonka tavoitteena on saada aikaan muutosta asiakkaan elämäntilanteessa. Sekä aktivointisuunnitelmassa että kuntouttavassa työtoiminnassa on tärkeää huomioida asiakkaan kontekstin, mekanismien ja interventioiden keskinäinen yhteys. Motivoitumiseen ja voimaantumiseen liittyvissä teorioissa korostetaan toimintaympäristön, vuorovaikutuksen, vapaaehtoisuuden, osallisuuden sekä ennen kaikkea ihmisen omien tavoitteiden ja päämäärien merkitystä. Motivoitumista voidaan tukea huomioimalla ihmisen omia näkemyksiä ja antamalla valinnan mahdollisuuksia. Sosiaalityössä tulee auttaa asiakasta asettamaan itselleen realistiset, kontekstiaan vastaavat tavoitteet ja luoda suotuisia olosuhteita tavoitteiden saavuttamiseksi. Motivaation ja voimaantumisen kannalta ihmisen on tärkeää saada konkreetista palautetta etenemisestään tavoitteidensa mukaisesti. Tutkimuksessa kehitetty voimaantumista havainnollistava mittari koostuu kahdesta erilaisesta osiosta. Sanallisessa osassa asiakas kuvaa tavoitteitaan sekä arvioi niiden toteutumista laadullisesti. Voimaantumista havainnollistavassa osassa hän arvioi omaa tilannettaan valitsemalla mittarin asteikolta sitä parhaiten vastaavan vaihtoehdon. Mittaria testanneiden viiden työntekijän ja kuuden asiakkaan palautteen perusteella mittari toimi käyttökelpoisena ja helppona työvälineenä. Arviointimenetelmän koettiin auttavan asiakkaan kokonaistilanteen hahmottamisessa sekä tapahtuneiden muutosten havaitsemisessa. Saatujen tulosten perusteella realistista arviointia voidaan soveltaa tapauskohtaisesti myös laadullisessa arvioinnissa. Se auttaa muodostamaan käsitystä asiakkaan kontekstista, siinä vaikuttavista mekanismeista ja tarvittavista interventioista sekä arvioimaan ja havainnollistamaan tapahtuneita muutoksia.
dc.format.extent 117 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other empowerment
dc.subject.other motivaatio
dc.subject.other kuntouttava työtoiminta
dc.subject.other sosiaalityö
dc.title Arviointi osana kuntouttavan työtoiminnan voimaantumisprosessia : voidaanko ihmisen voimaantumista havainnollistaa ja arvioida?
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201005241912
dc.subject.ysa empowerment
dc.subject.ysa motivaatio
dc.subject.ysa kuntouttava työtoiminta
dc.subject.ysa sosiaalityö
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Social Sciences and Philosophy en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine sosiaalityö fi
dc.contributor.oppiaine Social Work en

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record